Tajemniczy stypendyści

Władze powiatu krasnostawskiego nie chcą ujawnić, komu zostały przyznane stypendia dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Dostały je dwie osoby. Starosta Andrzej Leńczuk zasłania się przepisami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych i jednocześnie zapomina, że stypendia są wypłacane z pieniędzy publicznych.

Zarząd Powiatu Krasnostawskiego, opierając się na uchwale rady powiatu a następnie pracach komisji stypendialnej, podjął decyzję o przyznaniu stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Dwie osoby w okresie od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku dostawały po 2 500 zł miesięcznie. Podpisując umowy musiały zobowiązać się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat krasnostawski jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Kandydaci musieli również spełnić trzy inne warunki: być studentami co najmniej trzeciego roku kierunku lekarskiego, nie powtarzać roku, na który ubiegali się o przyznanie stypendium i nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Niestety, nie wiadomo, komu powiat te stypendia wypłacał. Co prawda uchwała zarządu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, ale nazwiska stypendystów są zamazane. Starosta Andrzej Leńczuk nie chce ich ujawnić, zasłania się przepisami RODO i przekonuje, że osoby nie wyraziły zgody na podanie swoich personaliów.

– Celem przetwarzania danych jest przyznanie stypendium na podstawie złożonych wniosków, a nie publikacja personaliów laureatów, chyba że osoby wyraziły na to zgodę – twierdzi Leńczuk.

Starosta zapomina jednak, że stypendyści otrzymali wsparcie z pieniędzy publicznych, pochodzących z budżetu powiatu i podatnicy mają prawo wiedzieć, do kogo konkretnie trafiły. Tak jest np. w przypadku stypendiów sportowych czy za dobre wyniki w nauce. Gdy samorządy je przyznają, informują też, kto je otrzymał.

Do sprawy wrócimy. (ps)

 

News will be here