Tenis pod dachem jeszcze w tym roku

Sportowcy i amatorzy będą mogli grać przez cały rok. Hala kortowa ma być ogrzewana i przystosowana również dla osób niepełnosprawnych. Władze świdnickiego starostwa tłumaczą, że inwestycja rozpocznie się już za kilka dni, a w grudniu nowy obiekt będzie już gotowy.
Hala kortowa stanie tuż obok Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, w miejscu obecnego boiska do tenisa. Przetarg na inwestycję był ogłaszany dwukrotnie. Za pierwszym razem zgłosił się tylko jeden wykonawca i złożył ofertę opiewającą na ponad 2 mln zł. W budżecie powiatu na wykonanie hali zapisano 0,5 mln zł mniej, dlatego przetarg został unieważniony. W drugim postępowaniu przedstawicielom starostwa udało się wybrać wykonawcę.
– Otrzymaliśmy dwie oferty – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – Jedna opiewała na prawie 1,2 mln zł i została wybrana. Budowa hali jest projektem jednorocznym. Przewidujemy, że na początku grudnia inwestycja zostanie zakończona.
Wykonawca ma zacząć pracę w ciągu najbliższych dni. – W tej chwili trwa jeszcze załatwianie ostatnich spraw formalnych. Zaraz po zakończeniu tego etapu rozpocznie się wycinka drzew na terenie, gdzie została zaplanowana hala – mówi Waldemar Białowąs.
W tej chwili na terenie Świdnika nie ma jeszcze krytej hali do gry w tenisa. Podobną inwestycję planują również przedstawiciele miasta na terenach przy ul. Fabrycznej. W tej chwili nie wiadomo jednak, kiedy dojdzie do jej realizacji.

Z kolei inwestycja planowana przez powiat przy PCEZ zakłada przebudowę dwóch zewnętrznych kortów tenisowych o łącznej powierzchni 1369 mkw, budowę nowych chodników i zagospodarowanie terenów zielonych.
Wykonawca rozpocznie od wycinki drzew i demontażu istniejących kortów. W dalszej kolejności wyleje fundamenty, na których zostanie umiejscowiony nowy obiekt o wymiarach 39 na 35 m. Kryta hala będzie miała lekką konstrukcją stalową i pomieści dwa korty. Na czterech głównych ramach zostanie rozpięta tkanina techniczna. W jej powłoki ma być wtłaczane powietrze o stałym ciśnieniu. Umożliwi to tenisistom wykorzystywanie obiektu przez cały rok. Oprócz tego wykonawca wybuduje również nowe chodniki i zagospodaruje zieleń wokół nowej hali.
Przedstawiciele powiatu tłumaczą, że taki obiekt jest w mieście potrzebny. Liczą również, że sam „zarobi” na swoje utrzymanie. – Hala będzie służyć uczniom, amatorom, ale również sportowcom z Klubu Tenisowego „Avia”. W oparciu o te obiekty, ale również te planowane przez urząd miasta chcemy zbudować cały system sportowego kształcenia młodzieży – mówi Waldemar Białowąs. – Pozwoli nam to również na wyławianie i promowanie szczególnie uzdolnionych młodych adeptów tego sportu. Poza tym będzie to jeden z nielicznych całorocznych, zamkniętych obiektów w regionie. Liczymy więc, że będzie również przynosił dochody.
Przedstawiciele powiatu starali się również o pieniądze zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji. – Wnioski o dotację składaliśmy w urzędzie marszałkowskim i w ministerstwie sportu. W pierwszym przypadku znaleźliśmy się na liście rezerwowej, ale udało się za to uzyskać dotację ministerialną – dodaje wicestarosta.
Z budżetu państwa powiat otrzyma ok. 400 tys. zł. (kal)