Tężnia jednak będzie

Budowa tężni we Włodawie (za budynkiem pływalni) budzi pewne kontrowersje. – Wydanie prawie czterystu tysięcy złotych na obiekt, który prawdopodobnie będzie świecił pustkami, to chybiony pomysł – mówią przeciwnicy tężni. – To może być atrakcja dla turystów – przekonują zwolennicy.

Pod koniec października br. miasto rozstrzygnęło przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”. Jak czytamy w ogłoszeniu, miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 375 tys. zł brutto (35 tys. zł w roku 2022 i 340 tys. zł w 2023 r.). Przetarg wygrała firma Kryształowy Świat z Libiąża. Jej cena to 355 470 zł, zaś okres gwarancji na tężnię: 60 miesięcy.

Pomysł budowy tężni wyniknął z potrzeby „zagospodarowania” miliona złotych, które miasto Włodawa wygrało w konkursie rządowym „Najbardziej Odporna Gmina” dla samorządów, które wykonały na swoim terenie najwięcej szczepień (w stosunku do liczby mieszkańców) przeciwko covid-19. Tężnia miała być początkowo budowana w tzw. starym parku przy cerkwi, potem w miejskim parku. Pierwszą lokalizację oprotestował konserwator zabytków, drugą zaś gmina żydowska (bowiem był tam niegdyś cmentarz żydowski). Ostatecznie burmistrz Wiesław Muszyński zdecydował o zlokalizowaniu tężni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od południowej strony pływalni). Centrum miasta to na pewno nie jest i znajduje się poza tzw. szlakiem trzech kultur, ale kto będzie chciał, to tam na pewno trafi.

Tężnia ma powstać do 30 czerwca 2023 r.

Planowana tężnia solankowa ma za zadanie w naturalny sposób wytwarzać mgłę wodną z roztworu soli. Wytwarzane krople wody rozbijające się o tarninę mają wytwarzać aerozol, który na wskutek działania naturalnych zjawisk atmosferycznych, tj. wiatru i nasłonecznienia, będzie rozpylać w powietrzu m.in. jod i inne minerały. Dodatkowo, poprzez parowanie, będzie wytwarzany pozytywny mikroklimat, przyjazdy ludziom. (pk)