To praca dla niezwykłych ludzi…

Od mszy świętej w kościele pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystości kontynuowano w KDK.

Mszę w intencji pracowników socjalnych odprawił ks. Jarosław Wójcik. Już w KDK na ręce dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, podziękowania oraz listy gratulacyjne złożyli: starosta Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, wiceprzewodnicząca rady powiatu Justyna Przysiężniak oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Mirosław Księżuk.

Starosta Leńczuk w swoim wystąpieniu podkreślił, że praca socjalna to duża odpowiedzialność, do której potrzeba ludzi niezwykłych. W tegorocznych obchodach zostało wyróżnionych 159 pracowników pomocy i integracji społecznej w tym min. dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, dyrektorzy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, kierownicy i pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Całość wydarzenia zwieńczona została występem chóru „Słoneczny Krąg” z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenia Dom Pomocy Społecznej w Żułowie. (kg)

News will be here