Transfer oficjalnie zatwierdzony

15 kwietnia pracę w Urzędzie Gminy w Wyrykach rozpoczyna Piotr Kazanecki, dotychczasowy pracownik Starostwa Powiatowego we Włodawie i były kandydat na wójta gminy Hańsk. Co ciekawe, pracę zmienia na zasadzie porozumienia pracodawców samorządowych zawartego pomiędzy starostą a wójtem.

Piotr Kazanecki dotychczas był zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej włodawskiego starostwa. Nie jest żadną tajemnicą, że były kandydat na wójta gminy Hańsk popierany przez PiS, który przegrał z Markiem Kopieniakiem (PSL) zaledwie o włos, nie był ulubionym pracownikiem starosty Andrzeja Romańczuka.

Toteż transfer pomiędzy powiatem a gminą Wyryki przebiegł całkowicie bezproblemowo i każda ze stron na nim skorzystała. A. Romańczuk – bo pozbył się reprezentującego odmienną stronę sceny politycznej pracownika, a wójt Wyryk Mirosław Torbicz – bo zyskał doświadczonego i cenionego za umiejętności pracownika, w końcu i sam Kazanecki, bo zmiana pracy jest połączona z awansem zawodowym – w Urzędzie Gminy w Wyrykach będzie zatrudniony na stanowisku kierownika Referatu Administracyjnego i Spraw Oświaty.

Do jego zakresu zadań będzie należał nadzór nad częścią dotychczas samodzielnych stanowisk pracy oraz zadania z zakresu m.in. oświaty, kultury, turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi jak również sprawy związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i promocją gminy.

– Jest to pierwsza zmiana kadrowa w Urzędzie Gminy w Wyrykach od czasu ostatnich wyborów samorządowych, a właściwie wzmocnienie urzędu o bardzo potrzebne stanowisko i wartościową osobę, szczególnie w sytuacji, gdy gmina od lat nie ma sekretarza ani zastępcy wójta, a od wielu miesięcy był wakat na stanowisku odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków zewnętrznych – mówi wójt Mirosław Torbicz.

– Bardzo się cieszę, że pan Piotr przyjął propozycję pracy w naszej gminie. Poza bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym do pełnienia nowej funkcji jest on również aktywny społecznie – jest m.in. prezesem aktywnie działającego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Dubeczno – Polesie Zachodnie – dodaje wójt.

– Jestem przekonany, że moje dotychczasowe doświadczenie w pracy w szkole, w tym na stanowisku kierowniczym oraz w samorządzie na stanowisku inspektora do spraw oświaty, a także przygotowanie do sprawowania funkcji kierowniczych w samorządzie powoduje, że przyjęcie nowych obowiązków staje się ciekawym wyzwaniem zawodowym.

Wzmocnienie wiedzą i doświadczeniem dotychczasowych pracowników Urzędu Gminy Wyryki spowoduje lepsze zarządzanie urzędem i skuteczniejszą realizację zadań gminy – uważa z kolei sam zainteresowany. (b)