Truli, teraz unikają kontaktu

Prokuratorskie śledztwo w sprawie zanieczyszczenia rzeki Bug oraz postępowanie o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego prowadzone przez marszałka – spółka Sco-Pak S.A. mimo grożących jej poważnych konsekwencji karnych i finansowych nie przerywa produkcji. Nieoficjalnie coraz częściej mówi się też o zupełnym braku reakcji na te nieprawidłowości przez zarządcę spółki.

Fabryka papieru i tektury Sco-Pak S.A. w Orchówku od kilku miesięcy jest obiektem wzmożonej czujności chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. To pokłosie zauważonego przez strażników granicznych zatruwania rzeki Bug nieoczyszczonymi ściekami.

Ostatnia taka kontrola, bez wchodzenia na teren zakładu, miała miejsce na początku ubiegłego tygodnia. Niestety, zarządca będącego w restrukturyzacji zakładu na razie w ogóle nie reaguje na sygnały ze strony inspektoratu. Nie wiadomo też, jak zapatruje się na prowadzone przez marszałka województwa postępowanie o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego m.in. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Bug.

– Sco-Pak S.A. w Restrukturyzacji eksploatuje w Zakładzie Produkcji Papieru w Orchówku instalację do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę – wyjaśnia Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego. – Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację wyżej wymienionej instalacji wydane przez marszałka.

Przekazywane dotychczas przez spółkę wyniki okresowych pomiarów jakości ścieków nie wykazały przekroczenia wartości stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu. Jednakże wyniki pomiarów jakości ścieków, wykonane jesienią 2018 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach kontroli interwencyjnych, wykazywały znaczne przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w ściekach w stosunku do wartości dopuszczonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Po otrzymaniu od WIOŚ tych informacji marszałek wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia Sco-Pak S.A. w Restrukturyzacji pozwolenia zintegrowanego w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Bug. W sprawie tej prowadzone jest aktualnie postępowanie wyjaśniające. Badane są także rozbieżności w zakresie wyników badań prowadzonych przez akredytowane laboratoria, które dotyczą miejsc poboru prób do badań, warunków pomiarów, uzyskanych wyników.

W związku z nieprawidłowościami w zakresie gospodarki ściekowej w okresie z przed uruchomienia oczyszczalni ścieków, UM w 2017 roku wydał 4 decyzje dla spółki na opłaty podwyższone za lata 2011-2013 na łączną kwotę 8 251 237 zł. Po złożeniu odwołania przez Sco-Pak S.A., decyzje powyższe zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie. W związku z faktem, że strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, wykonanie powyższych decyzji zostało wstrzymane – dodaje Małecki.

Równolegle z marszałkiem swoje postępowanie prowadzi również włodawska Prokuratura Rejonowa. Wszczęła ona śledztwo w kierunku art. 182 kodeksu karnego, czyli spowodowania zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Jeżeli okaże się, że sprawca działał umyślnie, może mu grozić kara do 5 lat więzienia. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here