Trwa nabór projektów do X edycji Budżetu Obywatelskiego

Jedną z wielu inwestycji zrealizowanych z BO jest remont chodnika prowadzącego do SP nr 4 przy ul. Hiacyntowej

Wnioski z pomysłami mieszkańców będą przyjmowane do 6 marca. Można je składać poprzez formularz online na stronie decyduje.lublin.eu lub w wersji papierowej w Biurach Obsługi Mieszkańców.

– Budżet Obywatelski zajmuje szczególne miejsce w życiu naszego miasta. Rozpoczynając prace nad tym narzędziem partycypacyjnym nie wiedzieliśmy, jak zostanie przyjęty i jaka będzie jego rola w aktywizowaniu mieszkańców i mieszkanek Lublina. Dzisiaj, po dziewięciu latach wspólnej pracy, widzimy jak ogromne ma znaczenie. Spotkania z mieszkańcami w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic” wyraźnie pokazały, że każdy, nawet najdrobniejszy projekt jest ważny, a sposób jego wykonania budzi wiele emocji. Inwestycje wskazane do realizacji przez społeczność lokalną są najlepiej wydanymi środkami publicznymi. Wciąż uczymy się od siebie nawzajem decydowania o mieście i chcemy doskonalić ten proces. Dziękuję mieszkańcom i mieszkankom za zgłaszanie pomysłów, udział w głosowaniu i wybieranie do realizacji projektów najważniejszych z ich punktu widzenia. Czekamy na nowe pomysły mieszkańców, które mają szansę na realizację w 2024 roku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ponad 93 mln zł na 255 pomysłów mieszkańców i mieszkanek Lublina tak dotychczasowy bilans BO przedstawiają władze miasta. Dużym rozczarowaniem dla części mieszkańców jest jednak brak realizacji części zwycięskich projektów. Sztandarowym przykładem jest tu rewitalizacja wąwozu w dzielnicy LSM. Choć projekty obejmujące modernizację i rozbudowę jego infrastruktury wygrywały w głosowaniu już kilkukrotnie, to dalej teren ten nie przeszedł żadnych zmian.

W tegorocznej edycji wprowadzono dwie zasadnicze zmiany w porównaniu do ubiegłorocznego głosowania. Po pierwsze zwiększa się kwota zarezerwowanych środków na projekty dzielnicowe z 350 tys. zł do 400 tys. zł, kolejna zakłada zaś wprowadzenie możliwości zmiany przez zespół oceniający projekty kategorii danego zadania z dzielnicowej na ogólnomiejską w przypadku wniosku właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

Przygotowane projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski  lub tradycyjnie, na papierowych formularzach w Biurach Obsługi Mieszkańców. Wymaganym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej dwóch osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka.

Marek Kościuk