Trwają w pamięci

Koniec ziemskiej wędrówki człowieka wnosi ból w serca jego najbliższych. W roku 2020, tak bardzo napiętnowanym przez pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia sanitarne, nie zawsze mogliśmy żegnać zmarłych w licznym gronie, by świadczyć, jak ważni byli dla nas. Często na pogrzebach było jedynie kilka najbliższych osób. A teraz zakaz wstępu na cmentarze… Dajmy naszym Zmarłym jeszcze raz świadectwo pamięci!

Tadeusz Gołębiowski

zmarł w lutym br., radny gminy Dubienka kadencji 2018-2023.

Henryk Grządkowski

zmarł w styczniu br., był wójtem Dubienki przez cztery kadencje, do 2010 roku. Przez kolejne cztery lata był dyrektorem wydziału spraw społecznych, obywatelskich i obronnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie.

Michał Bojarczuk

ps. Lot – zmarł 16 marca br. w Chełmie w wieku 96 lat. Był weteranem walk o niepodległość i ppor. Wojska Polskiego. Urodził się 18 sierpnia 1923 r. w Czarnołozach w gminie Wojsławice. Od 1991 r. należał do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, a po wygaśnięciu jego chełmskiego Oddziału w 2015 r. był członkiem nadzwyczajnym Koła Chełm ŚZŻAK. Po latach został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2016) i Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956 (1996) oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995). Pochowany w Trzeszczanach w pow. hrubieszowskim.

Ojciec Maksymilian Jarosław Wasilewski

zmarł 26 marca br. w wieku 60 lat w szpitalu w podwarszawskim Aninie, po długiej i ciężkiej chorobie. Był wieloletnim gwardianem klasztoru ojców Franciszkanów w Chełmie, kustoszem sanktuarium i kapelanem Chełmskiego Klubu Sportowego Chełmianka. Był też wielkim sympatykiem piłki nożnej. Jarosław Wasilewski urodził się 3 września 1959 r.
w Chełmie. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 29 sierpnia 1979 r. w Przemyślu. Tam też, rok później, złożył pierwszą profesję zakonną, zaś profesję uroczystą 4 października 1984 r. w Krakowie. W latach 1980-1986 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa krakowskiego Kazimierza Górnego 10 maja 1986 r. w Krakowie. W 1987 r. wyjechał na misję do Togo w Afryce, pełnić posługę duszpasterską. O Togijczykach zawsze wypowiadał się bardzo ciepło. W 2008 roku został pierwszym w historii kapelanem Chełmskiego Klubu Sportowego Chełmianka. Pogrzeb o. Maksymiliana odbył się w kościele o.o. Reformatów w Chełmie. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Lwowskiej.

Longin Jan Okoń

zmarł 3 kwietnia br., przeżywszy 92 lata. Poeta, powieściopisarz, pedagog z powołania. Niemal całe swoje życie poświęcił pisaniu i Chełmowi. Stworzył literackiego Ducha Bielucha, który zamieszkał w podziemiach, rozsławiając je na cały kraj. Pisał do końca. Mówił, że choć sił mu brak i wiek już nie ten, wciąż ma tyle do zrobienia. W planach była m.in. obiecana sobie jeszcze jedna publikacja ku pamięci zmarłej żony. Nie zdążył jej wydać. – Idę do mojej Marysi – powiedział przed śmiercią, patrząc na zdjęcie ukochanej, stojące na szafce przy szpitalnym łóżku. Urodził się 20 grudnia 1927 roku w Świerszczowie (pow. chełmski). Miał dwa lata, rodzina przeniosła się do Chełma. Od urodzenia ciężko chorował i do 16. roku życia większość czasu spędzał w łóżku. W latach 1949-1954 r. kierował szkołami w powiecie chełmskim (Poniatówce, Leśniczówce i Świerżach), następnie był inspektorem szkolnym, po czym związał się z Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 w Chełmie, gdzie w latach 1968-82 pełnił funkcję dyrektora. W czasie jego dyrektury szkoła przyjęła imię Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1976). Zaangażowany był w życie kulturalne regionu chełmsko-lubelskiego: był m.in. założycielem Grupy Literackiej „Pryzmaty” w Chełmie, której przewodniczył przez 24 lata, a także współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, współzałożycielem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz członkiem Związku Literatów Polskich i honorowym prezesem jego lubelskiego oddziału. Odznaczony m.in. Orderem Uśmiechu, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Nagrodą Literacką im. KAJ-a za całokształt twórczości czy Złotym Wawrzynem Literackim; kilkukrotnie nagradzany przez ministra (oświaty oraz kultury i sztuki), wojewodę, prezydentów Chełma i Lublina. Chełmianin Roku i Honorowy Obywatel Miasta Chełm.

Edward Król

zmarł 12 maja br. w wieku 101 lat. Był bohaterem wojennym, który w bitwie pod Studziankami stracił dłoń, ostatnim w naszym regionie Kawalerem Orderu Virtuti Militari. Edward Król urodził się 12 kwietnia 1919 roku w Ciechankach (powiat łęczyński). W październiku 1940 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w 255. Pułku Artylerii Lekkiej, wchodzącej w skład 2. Brygady Pancernej. Latem 1944 r. pan Edward uczestniczył w bitwie pod Studziankami. Podczas tych walk został ranny. Za swoją bohaterską postawę w walkach podczas II wojny światowej Edward Król został odznaczony medalem „Za udział w walkach o Berlin”, a w maju 1970 r. – uchwałą Rady Państwa nadano mu Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. To najwyższe polskie odznaczenie wojenne, nadawane za wybitne zasługi w boju. Z kolei w listopadzie 2015 r. minister obrony narodowej nadał panu Edwardowi stopień kapitana. To był jego ostatni awans wojskowy. W ostatniej drodze z asystą honorową zasłużonemu żołnierzowi, mieszkańcowi gminy Wierzbica, towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, wojskowi.

Bogusław Kalinecki

zmarł 19 maja br. w wieku 67 lat. Był przewodniczącym Rady Miasta Krasnystaw IV i V kadencji, członkiem komisji techniczno-inwestycyjnej i ochrony środowiska rady miasta, emerytowanym dowódcą jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Krasnymstawie, wieloletnim prezesem OSP Zastawie. Współpracownicy i przyjaciele zapamiętali go jako długoletniego i aktywnego społecznika, który wniósł duże zasługi w umacnianie samorządności i ochrony przeciwpożarowej Krasnegostawu. Odznaczony został m.in. brązowym i srebrnym „Krzyżem Zasługi”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” i najwyższym korporacyjnym odznaczeniem strażackim „Złotym Medalem – Znakiem Związku”. Spoczął na krasnostawskim cmentarzu.

Zofia Weresińska

zmarła 18 czerwca br. w wieku 90 lat, wieloletnia nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Urodziła się 2 czerwca 1930 r. w Majdanie Starym. W 1949 r. ukończyła Liceum Pedagogiczne w Chełmie, następnie odbyła Kurs Przysposobienia Zawodowego dla Nauczycieli Szkół Średnich w Katowicach. Tytuł magistra matematyki uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w 1960 r. W 1972 r. uzyskała dyplom profesora szkoły średniej. Pracowała w szkołach podstawowych w Majdanie Ostrowskim, Mełgwi, Technikum Handlowym w Międzyrzecu Podlaskim, a także podstawówkach w Krasnystawie i Brzeźnie. W latach 1965-1984 pracowała w II LO w Chełmie, gdzie uczyła matematyki i fizyki. Za całokształt pracy otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie oraz została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1976 r. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyli jej najbliżsi, nauczyciele i absolwenci-Dreszerczycy. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Bazylice NNMP w Chełmie.

Ida Haendel

światowej sławy skrzypaczka, zmarła 30 czerwca br. w swoim domu w Miami na Florydzie. Miała 92 lata. Nigdy nie zapomniała, gdzie były jej korzenie: „Wiem skąd jestem. Mych chełmskich korzeni i dzieciństwa przy ulicy Łącznej 5 nie przysłoniły koncerty z największymi postaciami muzyki i dla największych tego świata” – mówiła w filmie Christine Jezior „Ida Haendel. Wiem skąd jestem” z 2011 roku. Urodziła się w tradycyjnej żydowskiej rodzinie, w 1928 roku. Już jako 3-latka potrafiła zagrać usłyszane melodie. Kształciła się w Berlinie i Paryżu u wirtuozów skrzypiec. Koncertowała na scenach całego świata, z najsłynniejszymi muzykami i dyrygentami. Na przełomie lat 50. i 60. kilkakrotnie koncertowała w Polsce, a w 1986 r. wraz z ojcem odbyła sentymentalną podróż do Chełma, którą zarejestrowała kanadyjska telewizja. Grała na XVII-wiecznych skrzypcach Antonio Stradivariusa i Guarneriego. W 2006 r. skrzypaczka wystąpiła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w czasie wizyty papieża Benedykta XVI. W tym samym roku odwiedziła również Chełm. Kolejny koncert w swoim rodzinnym mieście miała dać 4 lata później, w 2010 r., kiedy to rada miasta przyznała jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chełm, a Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie nazwała salę koncertową jej imieniem. Lekarz odradził jej jednak tak dalekie podróże po poważnej operacji oka. Rok temu u zbiegu ul. Lubelskiej z A. Mickiewicza stanęła granitowa ławeczka z odlanym z brązu pomnikiem małej Idy grającej na skrzypcach. Po jej śmierci pojawił się w Chełmie pomysł utworzenia „chełmskiej alei gwiazd”, w której jako pierwszy miałby zostać umieszczony odcisk dłoni Idy Haendel.

Henryk Wujec

Zmarł 15 sierpnia br. w wieku 79 lat. Był opozycjonistą w czasach PRL, posłem na Sejm, wiceministrem rolnictwa. W 2002 roku został Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był osobą niezwykle szanowaną, zasłużoną dla Chełma i regionu, całego kraju.

Bogusław Mikus

Zmarł w wieku niespełna 66 lat, 24 września br., po długiej, ciężkiej chorobie. Był legendarnym przywódcą chełmskiej „Solidarności”, człowiekiem zasłużonym dla Chełma. Dzień przed śmiercią prezydent Chełma osobiście wręczył Bogusławowi Mikusowi tytuł „Osobowość Miasta Chełma”. Znalazł się wśród 53 osób, które 10 kwietnia 1989 r. stworzyły Komitet Rejestracyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (wśród nich byli m.in.: Lech Wałęsa, Jarosław i Lech Kaczyńscy, Jacek Kuroń, czy Tadeusz Mazowiecki). W latach 1989-1990 Mikus przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu w Chełmie. W 1990 został delegatem na II Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Do 1991 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Chełmskiego. Tego samego roku wystąpił ze Związku i zajął się prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Bazylice NNMP. W Urzędzie Miasta przy ul. Lubelskiej 65 wyłożona była księga kondolencyjna, w której każdy mógł złożyć swój pożegnalny wpis.

Brat Fabian Domagała

przełożony domu zakonnego w Wereszczynie (gm. Urszulin), zmarł 10 października br. w wieku 47 lat. Przez lata zmagał się z chorobą nowotworową. W 1993 r. wstąpił do wspólnoty Zgromadzenia Apostołów Miłosierdzia Bożego. Przez ostatnie 24 lata przebywał w domu zakonnym w Wereszczynie, gdzie pełnił funkcję przełożonego domu. Pomagał kapłanom w organizacji obozów, kolonii i oaz wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w przyklasztornym Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym. Mszę pogrzebową sprawowano w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Wereszczynie. Brat Fabian spoczął na miejscowym cmentarzu.

Władysław Prystupa

Zmarł 19 października br. w wieku 104 lat. Urodził się 11 września 1916 r. w Peuzie w Rosji. W wieku 18 lat rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Chełmie. W 1936 r. wstąpił do wojska. Służył w 7 pułku piechoty Legionów. Gdy wybuchła wojna w 1939 r. wraz z pułkiem wyruszył na front. Został ranny i trafił do niewoli. W lutym 1940 r. wypisany ze szpitala. Wstąpił do Armii Krajowej. Zaprzysiężony w Chełmie w październiku 1941 roku. Od tego czasu posługiwał się pseudonimem „Jelonek”. Przydzielono go do oddziału wywiadowczego na kolei. Z narażeniem życia przerzucał broń dla partyzanckich oddziałów polskich. Po wojnie, w obawie przed restrykcjami z powodu przynależności do AK wyjechał do Gdańska. Tam pracował, a potem rozpoczął Wyższe Studia Muzyczne na wydziale pedagogicznym. Tam też prowadził chór licealny i stworzył pierwszą orkiestrę szkolną. Władysław Prystupa za swoją postawę w czasie wojny wielokrotnie był odznaczany.

Dr Tadeusz Grądziel

Zmarł 23 października 2020 r. Emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Ekologii UMCS w Lublinie, wieloletni wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Chełmie. Był autorem wielu publikacji z zakresu faunistyki, fitosocjologii, ekologii roślin, kartografii geobotanicznej i ochrony przyrody. Był członkiem Rad Naukowych Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego oraz wielu komisji eksperckich. Przez całe życie zawodowe prowadził ożywioną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji proekologicznej młodzieży szkolnej i akademickiej. Za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną otrzymał wiele odznaczeń i nagród państwowych i resortowych.
Stanisław Guziec

Pierwszy dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ceniony nauczyciel. Zmarł w lutym br.

Elżbieta Teleżnikow

w wieku 71 lat w lutym br. zmarła Elżbieta Teleżnikow, znana społeczniczka, chełmska radna, osoba całym sercem zaangażowana w problemy chełmian.

Ks. Franciszek Haładyj

W wieku 95 lat, 27 października 2020 r., zmarł ks. Franciszek Haładyj. Przez 20 lat był proboszczem parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Fajsławicach. Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej. Ur. 2 stycznia 1925 r. w Rudce. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 r. w Lublinie. Był wikariuszem w parafiach: Krasnobród (1953-1957), Lublin (pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 1957-1960), Potok Wielki (1960-1961), Hrubieszów (1961-1963), Puławy (pw. Wniebowzięcia NMP, 1963-1967) oraz Kraśnik, pw. Wniebowzięcia NMP (1967-1969). W latach 1969-1978 administrował parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie. Od 1978 r. przez 20 lat był proboszczem parafii w Fajsławicach. Od 1998 r. na emeryturze. Spoczął na cmentarzu w Krasnymstawie. (opr. mo, kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here