Trybunał odzyska blask

Budynek Trybunał Koronnego w obecnym stanie nie jest najlepszą wizytówką Lublina

Urząd Miasta Lublin właśnie ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu Trybunału Koronnego i pełnienie nadzoru autorskiego nad tymi pracami. Według założeń Ratusza powinny się one zakończyć do czerwca 2025 roku.


Stan techniczny historycznego gmachu dawnego ratusza miejskiego, a następnie Trybunału Koronnego, stojącego w samym środku lubelskiego Starego Miasta, pogarsza się od lat. Ostatni generalny remont w obiekcie przeprowadzono jeszcze w latach 80. XX wieku. Z zewnętrznej elewacji odpadają dziś fragmenty tynku i betonu, a środek, w którym znajduje się m.in. sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, już dawno przestał być wizytówką Lublina.

Jest szansa, że w najbliższych latach obraz ten ulegnie diametralnej zmianie.

– Budynek dawnego Trybunału Koronnego jest cennym zabytkiem nie tylko ze względu na formę architektoniczną, ale też rolę, jaką odegrał w historii Lublina. To także bardzo charakterystyczny punkt na Starym Mieście, miejsce atrakcyjne dla turystów, natomiast przez mieszkańców kojarzone przede wszystkim jako Pałac Ślubów. Po latach użytkowania obiekt wymaga nie tylko remontu elewacji i renowacji zabytkowych pomieszczeń, ale również dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji w przyszłości – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina, ds. inwestycji i rozwoju.

Urząd Miasta Lublin właśnie ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu tego obiektu. Wybrany wykonawca otrzyma 6 miesięcy (liczone od daty zawarcia umowy – przyp. aut.) na opracowanie projektu budowlanego, a następnie kolejne 4 miesiące na przygotowanie projektów wykonawczych i reszty dokumentacji. Zajmie się też następnie prowadzeniem nadzorów autorskich przez cały czas trwania robót budowlanych, które zgodnie ze wskazanym w przetargu terminem obowiązywania umowy dotyczącej nadzoru powinny potrwać do końca maja 2025 roku.

Miasto zakłada remont konserwatorski elewacji wraz z zachowaniem jej obecnych kolorów, balkonu, wymianę okien i drzwi, naprawę dachu wraz z częściową wymianą izolacji, a także gruntowne odnowienie pomieszczeń. W budynku, w celu dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zaplanowano m.in. zaprojektowanie panoramicznej windy lub platformy oraz przebudowę toalet. Dodatkowo zakłada się też adaptację pomieszczenia na parterze na drugą salę ślubów. Wymienione zostaną również wszystkie wewnętrzne instalacje.

Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here