Do trzech razy sztuka

Lubelski ratusz ogłosił trzeci przetarg na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie.


Poprzednie dwie próby wyłonienia wykonawców zakończyły się fiaskiem. Za pierwszym razem oferent proponował zbyt wysoką cenę. Przy kolejnej próbie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wybrał nawet wykonawcę, ale nie dopełnił formalności poprzez niewpisanie ogłoszenia w ogólnopolskim Biuletynie Zamówień Publicznych. – Z uwagi na brak tej publikacji konieczne było ponowne ogłoszenie przetargu, a w związku z tym również unieważnienie wcześniejszego postępowania – mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza.
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Czy z racji opóźnień zachodzi ryzyko utraty unijnej dotacji? – Te kwestie proceduralne nie mają wpływu na finansowanie i realizację projektu – zapewnia Karol Kieliszek.
Zapytaliśmy również o ewentualne zmiany w zapisach przetargu. – Przedmiot zamówienia zmienił się w niewielkim zakresie. Dotyczy np. wskazania lokalizacji urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle czy systemu informacji parkingowej. Do włączenia do Systemu wskazanych jest 50 lokalizacji, gdzie działa sygnalizacja świetlna – dodaje Kieliszek. Kolejne kamery drogowego monitoringu mają pojawić się m. in. na al. Warszawskiej, Spółdzielczości Pracy, ul. Głębokiej, Zana, Jana Pawła II, Kunickiego. Dziś działają już na al. Kraśnickiej, Tysiąclecia, Solidarności, al. Racławickich, ulicach Lipowej, Narutowicza, 3 Maja czy Lubelskiego Lipca.
SZR ma być powiązany z informacją o ruchu na obwodnicy, danymi o pogodzie, systemem roweru miejskiego. Na ten moment jego realizacja miałaby potrwać do grudnia 2019 roku. Wdrożenie Systemu w wybranych lokalizacjach przed dwoma laty kosztowało 28 mln zł.
BCH