Tym razem spadł deszcz pieniędzy

O ile w niedawnym rozdaniu pieniędzy z „Polskiego Ładu” na modernizację gmin, w których  działały PGR-y samorządy powiatu krasnostawskiego nie dostały ani złotówki, to w ostatnim, rozstrzygniętym tuż przed wyborami, pozyskały grube miliony.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie otrzyma dofinansowania na wszystkie złożone wnioski, w sumie 10,8 mln zł. W ramach dotacji zrealizowane zostaną następujące zadania: rozbudowa odcinka drogi powiatowej Zakręcie-Jaślików-Majdan Krzywski-Kolonia Krzywe (koszt całkowity – 6,5 mln zł, dofinansowanie – 6,2 mln zł), rozbudowa odcinka drogi powiatowej Bzite-Zosinek (2 mln zł, dotacja – 1,9 mln zł) oraz modernizacja odcinka drogi powiatowej Wólka Orłowska-Skierbieszów (2,8 mln zł, dotacja – 2,6 mln zł).

Gminy powiatu krasnostawskiego otrzymają w sumie 79,4 mln zł. GMINA FAJSŁAWICE zrealizuje trzy inwestycje: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej” (dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł, w ramach otrzymanych środków planowane jest wykonanie dalszej części sieci kanalizacyjnej w Suchodołach), „Modernizacja infrastruktury drogowej”(dotacja – 2,5 mln zł) oraz „Termomodernizacja i modernizacja obiektów użyteczności publicznej” (dotacja – 2 mln zł).

GMINA GORZKÓW otrzyma 2,8 mln zł na „Budowę i modernizację dróg” oraz 1,9 mln zł na „Przebudowę ujęcia wody w Olesinie”. MIASTO I GMINA IZBICA w ramach najnowszej edycji „Polskiego Ładu” planuje zrealizowanie dwóch inwestycji: „Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Łąkowej w miejscowości Izbica” (dotacja – 1,9 mln zł) oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Wielkiej, ul. Małej, ul. Krakowskie Przedmieście w miejscowości Tarnogóra” (aż 6,8 mln zł dotacji).

Na trzy inwestycje dofinansowanie ma otrzymać GMINA KRASNYSTAW. To: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Nadolna” (3,6 mln zł), „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej” (1,9 mln zł) oraz „Termomodernizację budynków urzędu gminy i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym” (1,4 mln zł). – Prace na drodze w Siennicy Nadolnej będą prowadzone na odcinku o długości 2200 metrów, gdzie zostanie położona nowa asfaltowa nawierzchnia. W ramach modernizacji infrastruktury wodociągowej chcemy dostosować istniejące ujęcie wody w Widniówce do zwiększonego poboru, wynikającego z rozbudowy sieci i przyłączenia odbiorców z miejscowości Latyczów oraz planujemy kupić 500 wodomierzy do zdalnego odczytu – precyzuje Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw.

MIASTO KRASNYSTAW otrzyma: 5,9 mln zł na „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii” oraz prawie 2 mln zł na „Modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta”. Jak mówi burmistrz Robert Kościuk, procedury przetargowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, ale realizacja inwestycji jest planowana na 2024 rok. Miasto z instalacjami OZE ruszy najwcześniej w drugim kwartale przyszłego roku.

Do GMINY KRAŚNICZYN trafi aż 9 mln zł. Pieniądze te pozwolą na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kraśniczynie przy ul. Parkowej.

Po trzy inwestycje z „Polskiego Ładu” chcą zrealizować GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY i RUDNIK. – Nasza gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 8,4 mln zł na zadania: rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łopiennik Górny, 1,9 mln zł, zakup maszyn i urządzeń komunalnych na potrzeby utrzymania dróg – 2 mln zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej, 4,4 mln zł. II etap). Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za wsparcie i poparcie naszych inwestycji – mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Gmina Rudnik dostanie dotacje na: zakup pojazdu na potrzeby gminnego taboru transportu drogowego (240 tys. zł), odnawialne źródła energii (5,4 mln zł) oraz drogi (3,3 mln zł). Gmina SIENNICA RÓŻANA zrealizuje dwie inwestycje: „Modernizacja dróg gminnych” (1,8 mln zł), „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” (6,9 mln zł). Jedną inwestycję z „Polskiego Ładu” wykona gmina ŻÓŁKIEWKA. – W tej edycji programu udało się nam pozyskać ponad 7,6 mln zł, które zostaną wydane na przebudowę drogi Żółkiewka-Turobin o długości 3,3 km. To nasz wielki sukces, w efekcie którego możliwe będzie sfinansowanie tej długo oczekiwanej inwestycji, której realizacja nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia. To także wielki powód do radości dla wszystkich mieszkańców naszej gminy! – cieszy się Jacek Lis, wójt gminy Żółkiewka. (kg, s)

News will be here