Tysiące bezpłatnych porad

Coraz więcej mieszkańców korzysta z bezpłatnej pomocy prawnej. Od początku funkcjonowania tego systemu w Lublinie udzielono blisko 1400 porad.
– W 14 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzonych na terenie Lublina, w okresie od 4 stycznia do końca kwietnia tego roku udzielono 1390 porad prawnych. W tym 655 porad zostało udzielonych przez radców prawnych i adwokatów, udzielających porad prawnych w ramach realizacji umów zlecenia na udzielanie pomocy prawnej, zawartych bezpośrednio z miastem. Pozostałe 735 porad prawnych zostało udzielonych przez radców prawnych i adwokatów udzielających tych porad w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono w drodze otwartych konkursów ofert prowadzenie 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – informuje Beata Krzyżanowska z biura prasowego prezydenta miasta.
Dotychczas największą frekwencją cieszyły się punkty zlokalizowane w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23, Gimnazjum nr 9 przy ul. Lipowej 25 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Kunickiego 116.
System nieodpłatnej pomocy prawnej został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
– Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W I kwartale 2016 r. miasto Lublin otrzymało środki w wysokości 149 128,50 zł. Ponadto ze środków własnych budżetu miasta rozbudowano system kolejkowy rezerwacji wizyt do obsługi zadania. Lublin jest jednym z niewielu samorządów w Polsce, który od samego początku wdrożył elektroniczny system zapisów na nieodpłatne porady prawne. Dla osób, które nie dysponują komputerem, możliwe są zapisy przez telefon oraz osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców – informuje Beata Krzyżanowska.
MJ