U strażaków znów zmiany

Mł. bryg. Stanisław Kołtun (z prawej) od 12 marca pełni obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, fot. KM PSP w Chełmie

Wczoraj dokonała się kolejna, w ciągu niespełna trzech miesięcy, zmiana na stanowisku szefa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

12 marca lubelski komendant wojewódzki PSP Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie mł. bryg. Stanisławowi Kołtunowi. Zastępcą komendanta chełmskich strażaków ponownie został bryg. Wojciech Chudoba, który po odejściu (w styczniu) na emeryturę bryg. Artura Rutkowskiego pełnił funkcję p.o. komendanta. pp, fot. KM PSP w Chełmie

News will be here