Ukraińscy lekarze ratują szpital

Już siedmiu lekarzy z Ukrainy pracuje w krasnostawskim szpitalu, a jest pewne, że będzie ich więcej.

Krasnostawski szpital od dłuższego czasu mierzy się z problemem braku lekarzy. Poszukuje ich do pracy na wielu oddziałach, często bezskutecznie. Pewnym lekarstwem na narastający problem jest zatrudnianie lekarzy zza wschodniej granicy, głównie Ukrainy, a tę procedurę tylko przyspieszyła wojna, która wybuchła w lutym 2022 r.

– W naszym szpitalu zatrudnionych jest siedmiu lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – mówi Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie. – Pracują na pięciu oddziałach: chorób wewnętrznych, chorób płuc, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

Są zatrudnieni w oparciu o decyzję ministra zdrowia wyrażającą zgodę na wykonywanie zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie prawa wykonywania zawodu nadanego przez właściwą okręgową izbę lekarską. Dzięki nim możemy zabezpieczyć na poszczególnych oddziałach odpowiednią opiekę nad pacjentami – podkreśla Jarzębowski.

Dyrektor chwali również samą pracę lekarzy obcokrajowców. – Na początku każdy z nich pracuje pod nadzorem lekarza specjalisty Polaka – zaznacza szef krasnostawskiej lecznicy. – Ich pracę oceniam bardzo pozytywnie, ale najwyraźniej tak uważają również pacjenci, bo skargi na lekarzy obcokrajowców są bardzo sporadyczne i pojawiają się nie częściej niż na pozostały personel medyczny, mimo zauważalnej w pierwszym okresie pracy bariery językowej, która niewątpliwe stanowi utrudnienie zarówno dla lekarza jak i pacjenta.

Dyrektor podkreśla, że lekarze z Ukrainy wykonują pracę w sposób zgodny z zakresem wynikającym z decyzji ministra zdrowia oraz zakresem czynności i odpowiedzialności w porównywalnym zakresie co lekarze, którzy ukończyli studia medyczne w Polsce. (kg)