Ulica Wspólna – plan budowy uwzględnia wywłaszczenia

Ulica Wspólna - część nieutwardzona, która będzie remontowana

We wtorek, 29 listopada, burmistrz Włodawy oraz wójt gminy Włodawa zapraszają mieszkańców oraz właścicieli działek przy ulicy Wspólnej na spotkanie dotyczące planowanej budowy ulicy. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie o godzinie 16.00.

Według zapowiedzi organizatorów, droga będzie budowana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Na spotkaniu zostanie przedstawiona koncepcja budowy drogi, wskazane zostaną nieruchomości przewidywane pod wywłaszczenie oraz udzielone odpowiedzi na pytania związane z inwestycją.

„Walka” o remont ul. Wiejskiej, której stan woła o pomstę do nieba, trwa od co najmniej 20 lat. Zdaniem mieszkających przy tej ulicy, nie da się przy tej drodze normalnie żyć. Latem tumany kurzu, jesienią dziury i kałuże, a zimą zaspy.

Po latach sporów ulica rozdzielająca miasto i gminę Włodawę zostanie przebudowana. Dzięki kwocie z Polskiego Ładu – 4 mln 750 tys. zł – przyznanej miastu na modernizację ul. Wspólnej, zostanie ona wreszcie naprawiona. Obecnie droga jest w części z betonowej płyty, a w części gruntowa, a chodzi o odcinek od drogi wojewódzkiej nr 812 (byłej „betonówki”) do drogi nr 816 (do Hanny). Dofinansowanie obiecało również włodawskie starostwo.

Ponad 1,5-kilometrowy odcinek Wspólnej będzie wymagał licznych zgód na sprzedaż działek koniecznych do poszerzenia drogi. Liczy ona bowiem w niektórych miejscach nieco ponad 3 m, a musi być to co najmniej 5 m szerokości droga. Jeśli jeszcze do tego doszedłby chodnik, to koszt wywłaszczenia działek może sięgać kilkuset tysięcy zł, a dofinansowanie tego kosztu nie obejmuje. Tak czy inaczej, problemów z przebudową tej drogi na pewno miastu nie zabraknie, choć oczywiście naprawa tej strategicznej dla Włodawy drogi przyniesie wszystkim ulgę.

Miasto liczy na rzeczową dyskusję we wtorek i ewentualne zgody na wywłaszczenia bez sądowych bojów, które mogą znacznie wydłużyć proces budowy. (pk)