Ulżą przedsiębiorcom w pandemii

Przedsiębiorcy z Krasnegostawu mogą już składać wnioski o ulgi w czynszu za kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

W związku z zarządzeniem burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka z 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczególnej formy pomocy przedsiębiorcom poprzez wprowadzenie obniżenia czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości, w związku ogłoszeniem stanu epidemii miasto Krasnystaw informuje o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości stanowiących własność miasta, z ulg w czynszu za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Obniżanie wysokości stawek odbywać się będzie według następujących zasad: 1. Przedsiębiorcom, których przychody w związku z pandemią uległy obniżeniu o 40 – 50 procent w stosunku do analogicznych miesięcy w 2019 r., stawka czynszu określona w umowie ulega obniżeniu o 20 procent. 2. Przedsiębiorcom, których przychody uległy obniżeniu ponad 50 procent w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r., stawka czynszu określona w umowie ulega obniżeniu o 30 procent. Obniżenie czynszu najmu/dzierżawy za dany miesiąc następować będzie na wniosek przedsiębiorcy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe potwierdzające pogorszenie płynności finansowej i spadek przychodów (przychód za wnioskowany miesiąc 2021 r. oraz przychód za analogiczny miesiąc 2019 r.). Warunkiem przyznania obniżki jest brak zaległości z tytułu czynszu za najem wnioskowanej nieruchomości na dzień złożenia wniosku.

Obniżka nie przysługuje podmiotom prowadzącym działalność bankową, placówki finansowe oraz bankomaty. Wniosek należy przesłać do Urzędu Miasta Krasnystaw na adres: Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, drogą elektroniczną na adres: miasto@krasnystaw.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w urzędzie (do urny wystawionej w holu przy wejściu głównym).

Obniżenie wysokości czynszu nie obejmuje ustalonych w umowie opłat eksploatacyjnych innych niż opłaty za dzierżawę. Dodatkowych informacji udziela wydział gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska urzędu miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pok. nr 24, tel. 82 576 21-57 wewn. 125, e.mail: e.filip@krasnystaw.pl, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 8.00 -16.00. Wniosek dostępny jest na stronie urzędu. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here