UMCS docenia najlepszych

W związku z jubileuszem 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie lubelski uniwersytet jej imienia ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z życiem, osiągnięciami i twórczością patronki.


W konkursie mogą wziąć udział prace zarówno licencjackie, inżynierskie, jak i magisterskie z całego kraju. Mogą to być prace przygotowane i obronione w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018, ale nie później niż do 31 lipca 2018 roku. Autorzy zwycięskich prac zostaną ogłoszeni w trakcie inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Nagroda za najlepszą pracę magisterską to 4000 zł., natomiast twórca najlepszej pracy licencjackiej/inżynierskiej otrzyma 3000 zł. Przewidziano też wyróżnienia po 1000 zł.
– Tym sposobem chcemy spopularyzować naszą wielką patronkę, ale jednocześnie dać też satysfakcję młodym ludziom, którzy poświęcą czas i swoje zainteresowania naszej patronce. – mówi rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski.
Poza tym rektor poinformował, że UMCS będzie kontynuował ideę Własnego Funduszu Stypendialnego. To forma dodatkowego wynagrodzenia i wsparcia dla najzdolniejszych studentów, którzy dzięki swoim wynikom w nauce i różnym osiągnięciom, wyróżniają się spośród swoich kolegów. Nowością będzie, że od tej pory nagradzani będą również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną edukację na pierwszym roku studiów w tej największej, lubelskiej uczelni. Warunkiem jest zdobycie różnych osiągnięć naukowych itp. jeszcze w szkole. Joanna Niećko

News will be here