UMCS z patentami na sukces

Podpisana w piątek umowa komercjalizacji patentów, to największa komercjalizacja w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto uczelnia posiada blisko 90 wynalazków, patentów, znajdujących się na różnym etapie, co stanowi dużą liczbę potencjalnych możliwości komercjalizacyjnych

Wynalazki opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, dotyczące sposobu otrzymywania i oczyszczania substancji produkowanych przez bakterie, zwanych czynnikami Nod, stanowiących składnik aktywny preparatu stymulującego wzrost roślin uprawnych, znajdą zastosowanie w praktyce! Komercjalizacji czterech patentów podejmie się firma Intermag z Olkusza specjalizująca się w rozwoju i produkcji nowoczesnych preparatów dla rolnictwa i ogrodnictwa oraz produktów prozdrowotnych dla zwierząt.

W piątek w Centrum Ecotech-Complex w Lublinie podpisana została stosowna umowa pomiędzy firmą Intermag, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. – Chcę podziękować prezesowi Hubertowi Kardaszowi za to, że firma Intermag podjęła się komercjalizacji tych czterech wynalazków. Staramy się dynamizować naszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W dotychczasowej historii UMCS to pierwsza tak duża komercjalizacja – powiedział rozpoczynając konferencję, rektor największej uczelni w regionie, prof. Radosław Dobrowolski.

Współpraca Intermagu z UMCS dotycząca komercjalizacji wynalazków rozpoczęła się przed dwoma laty. – Mamy bardzo dobre kontakty z pracownikami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i widzimy bardzo duży potencjał w komercjalizacji tego produktu. Sami go przetestowaliśmy i potwierdziliśmy jego dużą efektywność. Jest to bardzo innowacyjne podejście do rolnictwa, wpisujące się w nowe trendy, takie jak Zielony Ład czy rolnictwo ekologiczne – przyznał Hubert Kardasz – prezes zarządu Intermag.

O tym, jak wygląda proces komercjalizacji opowiedzieli prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor UMCS ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz Anna Grzegorczyk – dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. – Zadaniem komercjalizacji jest, aby przełożyć badania naukowców na praktykę. Naukowcy mają pomysły, a uniwersytet dysponuje rozwiniętą strukturą administracyjną, która ma się przyczyniać do tego, aby te pomysły znalazły nabywców, a proces wyszukiwania nabywców i przełożenia pomysłów naukowców na umowę i dalszą współpracę przebiegał sprawnie. W naszym Uniwersytecie organizacją procesu komercjalizacji zajmuje się specjalnie do tego celu powołane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii – mówił prof. Zbigniew Pastuszak.

– Centrum Transferu Wiedzy i Technologii to jednostka, która ma pomóc połączyć dwa światy: nauki oraz biznesu, a efektem mają być produkty wdrożone na rynek. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać przedsiębiorcę zainteresowanego komercjalizacją bionawozu. To jest pierwszy duży sukces w tym roku, ale planujemy też kolejne wdrożenia, nie tylko w naukach ścisłych i przyrodniczych, ale również humanistycznych i społecznych – uzupełniła Anna Grzegorczyk.

Twórcami omawianych wynalazków są naukowcy z UMCS: Jerzy Wielbo, Anna Sroka-Bartnicka, Dominika Maj, Anna Skorupska, Monika Marek-Kozaczuk, Iwona Komaniecka, Dominika Kidaj, Katarzyna Suśniak oraz z IUNG-PIB w Puławach: Janusz Podleśny, Anna Podleśna. opr. BS

News will be here