Upamiętnili bitwę powstańczą pod Lutą i Adamkami

Pod hasłem „Gmina Włodawa Wdzięczna Bohaterom” pod Kamieniem Powstańców Styczniowych w Lucie odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 160. rocznicę bitwy pod Lutą i Adamkami.

Na zaproszenie wójta gminy Włodawa Dariusza Semeniuka przybyły delegacje z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, Komendy Powiatowej PSP we Włodawie, Zakładu Karnego we Włodawie, Placówki SG w Zbereżu, Nadleśnictwa Sobibór, Nadleśnictwa Włodawa oraz Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Wydarzenie rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Z kolei Krzysztof Oksytiuk zapoznał zgromadzonych z historią bitwy pod Lutą i Adamkami, a uczniowie szkół podstawowych z Orchówka, Różanki i Żukowa uświetnili uroczystość pieśniami i wierszami patriotycznymi.
Po Apelu Pamięci odczytanym przez płk. Jacka Sankowskiego delegacje złożyły kwiaty i znicze pod Kamieniem Powstańców Styczniowych. Następnie wójt wraz z delegacjami z Nadleśnictwa Sobibór i Nadleśnictwa Włodawa złożył kwiaty pod krzyżem w Adamkach. (pk)