Upamiętnili zasłużonych lublinian

Pamiątkową tablicę Tadeusza Korolko odsłoniła jego córka, pani Ewa Korolko

Od ubiegłego wtorku dwaj zasłużeni lublinianie: dr Lesław A. Paga i Tadeusz Korolko mają w Lublinie swoje tablice pamiątkowe. Pierwszą odsłonięto na Wydziale Ekonomicznym UMCS przy auli, która otrzymała imię L. Pagi, a drugą w holu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Z kolei społeczność SP nr 39 im. Szarych Szeregów upamiętniła harc. Tadeusza Kozłowskiego ps. „Jan”, odsłaniając na terenie szkoły jego pomnik.

Dr Lesław Paga, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz KUL, jest jedną z najważniejszych postaci przemian gospodarczych w Polsce i twórcą rynku kapitałowego w naszym kraju. Był współtwórcą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pierwszym przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych oraz prezesem firmy consultingowej Deloitte & Touche. Zmarł w 2003 roku, w wieku zaledwie 49 lat. Paga od 2005 roku jest patronem jednej z lubelskich ulic. Od ubiegłego wtorku ma również tablicę pamiątkową na Wydziale Ekonomicznym UMCS i aulę swojego imienia, obok której zawisła replika dzwonu giełdowego.

Swojego wybitnego absolwenta w ubiegłym tygodniu uhonorowała również społeczność I LO im. Stanisława Staszica, odsłaniając w auli szkoły tablicę pamiątkowa poświęconą Tadeuszowi Korolko. Korolko urodził się 8 stycznia 1893 roku w Siedlcach. Był inicjatorem ruchu harcerskiego w Lublinie. Jako uczeń Prywatnej Szkoły Filologicznej im. Stanisława Staszica w Lublinie zorganizował na polecenie kierownictwa tajnej „Organizacji Młodzieży Narodowej” szkolną drużynę skautową im. Waleriana Łukasińskiego. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej pod pseudonimem „Wilk”.

W 1915 roku aresztowany za działalność konspiracyjną, został uwięziony przez Rosjan na Zamku Lubelskim, następnie przebywał w więzieniach i na zesłaniu w Mińsku, Astrachaniu, Smoleńsku i Moskwie, a następnie w Tambowie na Syberii. Powrócił do kraju w 1918 roku i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W 1922 roku zdał w Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie eksternistyczny egzamin dojrzałości, po czym odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował na różnych stanowiskach w sądownictwie, a od 1937 roku był wiceprezesem Sądu Okręgowego w Lublinie.

Pełnił także funkcję prezesa lubelskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1939 roku bronił Lublina. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Aresztowany przez Niemców w styczniu 1940 r. był po raz drugi więźniem Zamku Lubelskiego. Stąd wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, a następnie trafił do Dachau, gdzie został zamordowany 4 sierpnia 1941 r. Gościem honorowym odsłonięcia tablicy jego imienia, która odbyła się w ubiegły wtorek po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych, była pani Ewa Korolko – emerytowana sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, córka Tadeusza Korolko.

Kilka dni wcześniej, 24 września, w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie im. Szarych Szeregów, w dniu Święta Szkoły, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego harcmistrzowi Tadeuszowi Kozłowskiemu ps. „Jan”, pierwszemu Komendantowi Tajnej Chorągwi ZHP Szarych Szeregów w Lublinie w latach 1939-1941. Tadeusz Kozłowski w 1941 roku został aresztowany. Po śledztwie „Pod Zegarem” osadzony na Zamku Lubelskim, a 5 kwietnia 1941 roku wywieziony do Auschwitz (nr obozowy 14766), gdzie został zagazowany i spalony w krematorium 23 września 1941 roku. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

ZM

News will be here