Uroczyście w Dubience

Święto patrona szkoły, czyli 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej to jeden z najbardziej uroczystych dni w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience.

Obchody rozpoczęto od zbiórki pododdziałów mundurowych na placu apelowym, gdzie odbyła się uroczysta odprawa połączona z wciągnięciem flagi państwowej na maszt. Następnie uczestnicy spotkania przemaszerowali ulicami Dubienki do kościoła parafialnego na mszę św. Podczas dalszych uroczystości w dubienieckim liceum przemówienie wygłosiła Kazimiera Ciupa, dyrektor szkoły, a pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.

Ważnym punktem spotkania była część artystyczna pt. „Ścieżek wspomnień nie można zatrzeć” na podstawie wierszy poetki Władysławy Misiury z oprawą muzyczną szkolnego zespołu. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Krystyna Deniusz-Rosiak – wójt gminy Dubienka, samorządowcy, przedstawiciele straży granicznej i jednostek wojskowych. (red)