Usprawnią pracę księgowych?

Krasnostawscy urzędnicy chcą utworzyć Centrum Usług Wspólnych. Zajmowałoby się sprawami księgowymi, kadrowymi placówek oświatowych, podległych miastu. Celem jest usprawnienie pracy.


Jak mówi wiceburmistrz Krzysztof Sugalski, pomysł utworzenia Centrum Usług Wspólnych pojawił się w 2019 r. – Ze względu na różne okoliczności nie udało się go jednak zrealizować – wyjaśnia. – Obecnie, na prośbę większości szefów jednostek oświatowych, prowadzimy rozmowy z dyrektorami, księgowymi oraz przeprowadziliśmy ankietę, w celu dokonania analizy zasadności powołania takiej jednostki.

Z analizy wynika, że wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych opowiedzieli się za utworzeniem takiej jednostki.

– Celem powołania Centrum Usług Wspólnym jest zwiększenie efektywności i sprawności działania administracji jednostek oświatowych, jako całości – tłumaczy K. Sugalski. – Z dotychczas podjętych działań wynika, iż wykonywanie poszczególnych zadań przez jednoosobowe stanowiska pracy oraz powierzanie pracownikom różnorodnych zadań negatywnie wpływa na jakość oraz sprawność wykonywania tych czynności. Wymaga ono swoistej „wielozadaniowości” pracowników, która sprawia, iż nie są oni w stanie stać się ekspertami w żadnej z dziedzin i w konsekwencji muszą poświęcić na wykonanie poszczególnych obowiązków więcej czasu, niż poświęciłby pracownik wyspecjalizowany w danej dziedzinie.

W placówkach oświatowych podległych miastu obsada działów księgowo-kadrowych jest niewielka, często oparta na jednej osobie. W przypadku zwolnień lekarskich, urlopów pracowników powstaje problem. Gdy księgowe i kadrowe przejdą do Centrum Usług Wspólnych takie sytuacje nie zaistnieją, bo przebywającego na chorobowym czy urlopie pracownika zastąpi inna osoba, zatrudniona w CUW.

– Głównym celem utworzenia Centrum Usług Wspólnych nie są oszczędności, które mogą się pojawić w późniejszym czasie, ale usprawnienie pracy – dodaje K. Sugalski.

Powołaniem Centrum Usług Wspólnych ma zająć się rada miasta, które w tej sprawie musi podjąć uchwałę. Radni chcą jednak dokładnie zbadać temat i mieć pewność, że utworzenie takiej jednostki nie spowoduje, że któraś z zatrudnionych w placówkach oświatowych księgowych straci pracę. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here