Uszczknąć z Polskiego Ładu

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Białopole złożyła trzy projekty.

Temat pokrótce omówił na czwartkowej sesji rady gminy (19 sierpnia) wójt Henryk Maruszewski. Pierwszy projekt dotyczy modernizacji ujęć wody w Białopolu i Raciborowicach. W ramach zadania wartego około 4,9 mln zł gmina chce m.in. wymienić wszystkie wodomierze na elektroniczne, umożliwiające zdalny odczyt, zamontować nowe pompy i zbiorniki oraz zbudować małe farmy fotowoltaiczne.

Druga inwestycja to budowa sieci kanalizacyjnej w Białopolu (głównie chodzi o ul. Hrubieszowską i Polną), a trzecia – odnowa centrum wraz z modernizacją targowiska. O dotację na to zadanie gmina ubiegała się już wcześniej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Liczą, że uda się tym razem.

Inwestycja zakłada rewitalizację centrum miejscowości Białopole wraz z budową gminnego targowiska, które poprzez przystosowanie do organizacji imprez kulturalnych będzie pełnić funkcję centrum aktywności kulturalno-gospodarczej. W ramach zadania gmina planuje budowę targowiska, parkingu i dróg dojazdowych oraz wielofunkcyjnego budynku administracji targowiska z toaletą publiczną i poczekalnią dla pasażerów komunikacji publicznej, zasilanego energią odnawialną. Projekt obejmuje również przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowanie terenu (mała architektura, zieleń, nasadzenia kwiatowe i drzewa niskopienne), a także instalację oświetlenia solarnego (wspomaganego energią OZE) oraz budowę amfiteatru. Przewidywana wartość zadania to ponad 4,9 mln zł. Bez dofinansowania z zewnątrz nie uda się go zrealizować.

Poza tym, o czym również była mowa na sesji, niebawem na drodze od Białopola do Raciborowic wylany zostanie nowy asfalt. Najkorzystniejsza oferta została już wybrana, zadanie ma wykonać PRDM w Hrubieszowie.

Radni zdecydowali też podnieść wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w akcjach ratunkowych (do 20 zł za każdą godzinę udziału) i szkoleniu pożarniczym (do 7 zł za godzinę). O podwyżkę do 22 zł za h akcji wnioskowali członkowie OSP Białopole, ale radni na komisjach stwierdzili, że stawka 20 zł za h, która i tak jest jedną z najwyższych w powiecie chełmskim, będzie wystarczająca. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here