Uwagi do wytwórni

Zamieszczona na stronie internetowej chełmskiego ratusza informacja o terminie składania uwag do inwestycji pod nazwą „montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych” zdezorientowała niektórych chełmian. – Czy chodzi o planowaną inwestycję przy ulicy Ceramicznej, która spotyka się z głosami sprzeciwu? – pytają Czytelnicy „Nowego Tygodnia”.

W Biuletynie Informacji Publicznej chełmskiego ratusza zamieszczono informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Departamencie Komunalnym UM Chełm. Uwagi i wnioski do tej inwestycji można zgłaszać – pisemnie lub ustnie – do chełmskiego ratusza w terminie do 14 sierpnia br.

W informacji nie podano, przy jakiej ulicy planowane jest to przedsięwzięcie, a wymieniono jedynie same numery działek miejskich. To zdezorientowało niektórych mieszkańców osiedla Rejowiecka, gdzie – przy ul. Ceramicznej – planowana jest wytwórnia mas bitumicznych. Inwestycji tej sprzeciwia się wielu okolicznych mieszkańców, a także właściciele pobliskich rodzinnych ogródków działkowych.

– Mamy wątpliwości, czy to ogłoszenie o składaniu do 14 sierpnia wniosków i uwag dotyczących wytwórni mas bitumicznych dotyczy inwestycji na osiedlu Rejowiecka, czy też nie – mówi jeden z mieszkańców osiedla Rejowiecka. – Nie chcemy przegapić momentu składania uwag do przedsięwzięcia, które nas dotyczy.

Jak ustaliliśmy w ratuszu chodzi o dwie różne inwestycje. Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków i uwag w sprawie „Montażu tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych” jest związana z planowaną inwestycją drogową i nie ma nic wspólnego z wytwórnią mas, którą przy ul. Ceramicznej chce budować firma spod Zamościa. Zainteresowani powinni jednak wkrótce spodziewać się także informacji w sprawie składania uwag także do przedsięwzięcia przy ul. Ceramicznej. (mo)