W ich szkołach bije zielone serce

W ZS nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie oraz w SP w Łopienniku Nadrzecznym otwarto tzw. ekopracownie. Specjalne sale lekcyjne powstały dzięki udziałowi w konkursie „Zielone serce szkoły” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ZS nr 1 w Krasnymstawie na budowę ekopracowni otrzymał 75 tys. zł. Uroczystego otwarcia sali dokonali: wicestarosta powiatu krasnostawskiego Marek Nowosadzki oraz przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko.

– W wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne klasopracowni odbywać się będą warsztaty poszerzające świadomość ekologiczną i wiedzę o odnawialnych źródłach energii, w których wezmą udział nie tylko uczniowie szkoły, ale też młodzież starszych klas szkół podstawowych naszego powiatu – mówiła podczas wydarzenia dyrektor szkoły Małgorzata Jędruszczak. – Przez cały rok szkolny ekopracownia ma służyć realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych i zawodowych.

O ekopracownię wzbogaciła się również SP w Łopienniku Nadrzecznym. Projekt jej utworzenia, opracowany przez Luizę Zabłocką w konsultacji z nauczycielami biologii i chemii, został dofinansowany przez WFOŚIGW kwotą 50 tys. zł, a 5,5 tys. zł dołożyła gmina Łopiennik Górny. W ramach dotacji pracownia została w pełni wyremontowana i zmodernizowana. Zakupiono nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne, m.in: monitor interaktywny, mikroskop z kamerą, mierniki, zestawy doświadczalne do nauki przedmiotów przyrodniczych oraz gry dydaktyczne.

Na ścianach pojawiła się fototapeta oraz plansze dydaktyczne. Uroczystego otwarcia ekopracowni dokonał wójt Artur Sawa wraz z Elżbietą Sawą – dyrektor SP w Łopienniku Nadrzecznym w obecności uczniów oraz przybyłych gości, m.in. Barbary Nieworaj z Kuratorium Oświaty w Lublinie, ks. Sławomira Mazurka – proboszcza parafii pw. Św. Bartłomieja w Łopienniku Górnym i dyrektorów innych szkół z terenu gminy.

Wydarzenie wzbogaciła część artystyczną o tematyce ekologicznej w wykonaniu dzieci z „zerówki” oraz uczniów z klasy VIII przygotowanych przez Luizę Zabłocką i Marzenę Szymaniak. Natomiast uczniowie z klasy VII pod kierunkiem Anny Boruczenko i Agnieszki Szadury zaprezentowali spektakularne doświadczenia i pokazy z użyciem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych. (kg)

News will be here