W ocenie opozycji mało ambitny

Wyróżnieni sportowcy z gminy Piaski, fot. Powiat Świdnicki

– Naszym zdaniem są w nim pozycje bardzo dobre. Gdybyśmy głosowali je samodzielnie to na pewno byśmy je poparli. Natomiast w całości jest dość skromny, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje w Świdniku – ocenia przyszłoroczny budżet powiatu świdnickiego radny Jakub Osina (ŚWS). Dokument został przyjęty na sesji, 28 grudnia, 14 głosami „za”.


Zgodnie z założeniami budżetu powiatu świdnickiego na 2023 r. dochody samorządu zamkną się kwotą 98,4 mln zł (z czego 88,3 mln zł to dochody bieżące, a ok. 10 mln zł majątkowe), natomiast wydatki to 107,8 mln zł (bieżące – prawie 88 mln zł, majątkowe – 19,8 mln zł). Deficyt budżetu wyniesie ok. 9,3 mln zł i zostanie pokryty w większości (ok. 8,3 mln zł) z niewykorzystanych oraz wolnych środków pieniężnych, resztę sfinansuje pożyczka.

Lwią część (ok. 59 mln zł) wydatków bieżących stanowić będą wynagrodzenia i ich pochodne. Wśród wydatków majątkowych znaczną kwotę (ok. 12 mln zł) pochłoną działania związane z budową dróg. Na przyszły rok zaplanowano m.in.: budowę ul. Dworcowej w Świdniku, przebudowę dróg 2104L Minkowice-Krępiec 2105L Krępiec-Minkowice, przebudowę dróg powiatowych nr 2111 L Kawęczyn-Kozice-Policzyzna i nr 2105 L Krępiec-Minkowice. Ekipy budowlane pojawią się także przy drodze Pełczyn-Trawniki-Kol. Dobryniów, Częstoborowice-Orchowiec czy Siedliska-Marysin-Izdebno. Mają powstać także nowe ciągi piesze: przy drodze Mełgiew-Piaski (w Podzamczu), Biskupice-Trawniki (w Trawnikach) oraz drodze Lublin-Mełgiew-Zakrzów (w Krzesimowie). Zaplanowano także budowę przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 2108L Lublin-Kalinówka, wraz z budową odosobnionej, wzbudzanej sygnalizacji świetlnej.

Uwagi co do ostatniej z wyżej wymienionych inwestycji zgłosił radny Jakub Osina (Świdnik Wspólna Sprawa). Przypomniał, że na poprzedzających sesję komisjach zarząd powiatu argumentował, że to przejście powinno powstać ze względu na bezpieczeństwo dzieci ze Świdnika uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kalinówce. Radny pytał ilu jest takich uczniów, ale odpowiedzi nie otrzymał.

– Nie sprawdzaliśmy konkretnie ilości dzieci chodzących do szkoły, bo tak jak argumentowałem na komisji, przejście dla pieszych nie służy tylko i wyłącznie dzieciom z tej szkoły. To był ustny wniosek mieszkańców gminy Świdnik o wykonanie przejścia. I faktycznie zdaniem drogowców i zarządu to przejście jest tam potrzebne. Od stacji Orlen do tej części, gdzie są salony samochodowe nie ma możliwości bezpiecznego przekroczenia jezdni i w związku z tym taki zapis w budżecie. Wynika to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa – mówił wicestarosta Bartłomiej Pejo.

– W tym momencie sytuacja jest taka, jaka jest od lat. Pierwszym argumentem jakiego państwo użyliście były dzieci chodzące do szkoły, więc spytałem, jaka jest liczba tych dzieci. Rozumiem, że tego nie wiemy, więc nie ma argumentu z dziećmi; teraz jest argument, że mieszkańcy chcą. Szanowni Państwo, wydajemy ćwierć miliona złotych, a podejrzewam, że w wykonawstwie może to być więcej, ponieważ mieszkańcy tego chcą. Bardzo dobrze, tylko pytanie czy będziemy zawsze tak robić. Jeżeli grupa mieszkańców zwróci się np. o zatokę przy sklepie przy ul. Dworcowej, to czy tak samo będziemy przychylni i tak samo to wykonamy? Moim skromnym zdaniem to przejście nie jest inwestycją pierwszej potrzeby. Przy dość marnie zaplanowanych wydatkach budżetowych, jeżeli chodzi o inwestycje, szczególnie w mieście Świdnik, myślę, że można by znaleźć bardziej uczęszczane przejścia dla pieszych, które wymagają zabezpieczenia – mówił radny, a na zakończenie swej wypowiedzi pokusił się jeszcze o ogólną ocenę budżetu, stwierdzając, że są w nim pozycje bardzo dobre, m. in. budowa ulicy Dworcowej czy inwestycje w gminach, natomiast w całości budżet „jest dość skromny, szczególnie jeśli chodzi o Świdnik”.
– Nie będziemy głosować przeciwko, ale też nie możemy go poprzeć gdyż uważamy, że jest bardzo mało ambitny, szczególnie w części inwestycyjnej – ocenił budżet radny.

Do jego wypowiedzi odniósł się jeszcze wicestarosta B. Pejo, stwierdzając, że J. Osina nie chce zrozumieć albo nie słuchał argumentów przemawiających za budową przejścia dla pieszych. – Co do inwestycji w Świdniku, mógł Pan zgłaszać propozycje budżetowe. Takich propozycji nie było. Jestem ciekawy, jakie jeszcze potrzeby inwestycyjne w mieście Świdniku Państwo zauważacie. Ulica Dworcowa, która w poprzednich kadencjach nie udało się zrealizować, będzie teraz, w 2023 i 2024 roku, realizowana. To jedna z większych inwestycji w Świdniku, ale także w powiecie o wartości ponad 12 mln zł, więc nie jest prawdą, że w Świdniku inwestycje są w skromnej ilości i skromnej wartości budżetowej – odpowiedział wicestarosta.

Ostatecznie budżet został przyjęty 14 głosami „za”. Poparli go wszyscy radni koalicji, opozycyjni radni z klubu KO: Elżbieta Migut i Dariusz Tokarzewski, a także radna Anna Pytka (PSL), od głosu zgodnie z zapowiedzią wstrzymali się radni ŚWS – J. Osina i Edyta Lipniowiecka oraz radni Grzegorz Osajkowski i Marcin Najda (PSL).

Wyróżnieni sportowcy z gminy Mełgiew, fot. Powiat Świdnicki

Jeszcze zanim radni przeszli do uchwalenia budżetu wręczono odznaczenia młodym sportowcom z terenu powiatu za osiągnięcia w 2022 r. Wyróżnienia odebrali: Krzysztof Hołub, Maciej Paczkowski, Kacper Kuraś (miasto Świdnik), Jakub Kołodziejczyk, Witold Miciuła, Michał Łopaciński (gmina Piaski), Filip Matys, Jan Hawrysz, Kacper Zawadzki (gmina Mełgiew), Karolina Buryś, Piotr Sągała, Cyprian Biszkont (gmina Trawniki), Stanisław Plesz, Lubomir Miściur, Paweł Szyszka (gmina Rybczewice). (w)

News will be here