W sejmiku same grube ryby

Od kilku tygodni prezentujemy oświadczenia majątkowe miejskich i powiatowych samorządowców z Lublina i Świdnika. Pora na przedstawicieli lublinian i świdniczan w Sejmiku Województwa. Wśród nich same „grube ryby”, większość z rocznymi dochodami po 200 tysięcy i więcej zł oraz majątkami powyżej miliona zł.

Krzysztof Gałan (Koalicja Obywatelska), nauczyciel w Zs nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku odłożył ponad 250 tys. zł. Oszczędności ulokował także w papierach wartościowych: IKZE – ok. 34 tys. zł, obligacjach – 52 tys. zł, certyfikatach – ok. 21 tys. zł, lokatach – ok. 35 tys. zł. Nieruchomości: mieszkania o pow. 50 mkw. – 235 tys. zł oraz pow. 52 mkw. – 250 tys. zł, działka rekreacyjna o pow. 400 mkw. – 85 tys. zł z domkiem letniskowym (25 mkw.) – 35 tys. zł. Dochody w 2021 r. – wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – 40,1 tys. zł, ZFŚS – 2,6 tys. zł, emerytura ok. 51 tys. zł, dieta radnego – 30 tys. zł, działalność wykonywana osobiście art. 13 – 5,5 tys. zł, najem mieszkania – 11,8 tys. zł.

Krzysztof Komorski (KO), wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, zaoszczędził 27 tys. zł. Ma dom o powierzchni 155 mkw (wartość 440 tys. zł, własność), mieszkanie o powierzchni 62 mkw (wartość 360 tys. zł, spadek), działkę pod dom o powierzchni 3,5 ara (wartość 110 tys. zł, własność) oraz działkę niezabudowaną o powierzchni niemal 3 arów (wartość 100 tys. zł, własność). W 2021 roku jako wiceprezes MOSiR zarobił niemal 236 tys. zł, pobrał też ponad 30 tys. zł diety radnego, a tysiąc zł zarobił za zasiadanie w Radzie Programowej TVP 3 Lublin. Jeździ Volkswagenem Tiguanem z 2018 r., na którego zakup zaciągnął kredyt w Volkswagen Bank Polska (do spłaty zostało ponad 78 tys. zł). Spłaca też kredyt remontowo-budowlany w Pekao S.A. (do spłaty, na koniec 2021 rr., zostało prawie 387 tys. zł).

Bożena Lisowska (KO), prowadząca z mężem firmę Domo-System, nie ma oszczędności, ma zaś dom o powierzchni 525 mkw (wartość 2,5 miliona zł, współwłasność małżeńska). Wraz z mężem jest właścicielką siedmiu działek: budowlanej o powierzchni prawie 48 arów (wartość ponad 472 tysiące zł), przemysłowej o powierzchni niemal 52 arów (wartość 1,3 miliona zł), leśnej o powierzchni prawie 9 arów (wartość 40 tys. zł), leśnej o powierzchni niemal 9 arów (również wartość 40 tys. zł), rolnej o powierzchni 29 arów (wartość 15 tys. zł), rolnej o powierzchni 22 arów (wartość 15 tys. zł) oraz rekreacyjnej o powierzchni ponad 5 arów (wartość 30 tys. zł). Wraz z mężem prowadzi firmę Domo-System, która zajmuje się produkcją osłon i dekoracji okiennych (m.in. żaluzji). W ubiegłym firma miała 2,5 mln zł przychodu i prawie 73 tysiące zł dochodu (na jednego wspólnika). Jako radna pobrała niemal 35 tys. zł z tytułu diety. Nie ma aut o wartości ponad 10 tys. zł, w oświadczeniu wykazała zaś antyki, których wartość wynosi 20 tys. zł (współwłasność małżeńska). Spłaca prawie 64 tys. franków szwajcarskich kredytu mieszkaniowego w Deutsche Banku (jest współkredytobiorcą, termin spłaty upływa w 2029 r.).

Michał Piotrowicz (Prawo i Sprawiedliwość), dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, zaoszczędził 124 tys. zł oraz 444 tys. zł wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej. Nieruchomości: dom o ok. 130 mkw. pow., w trakcie budowy – 53 tys. zł (wartość zaangażowanych środków finansowych; małżeńska wspólność majątkowa), mieszkanie o pow. 65,49 mkw. – 393 tys. zł, mieszkanie o pow. 52,75 mkw. – 316,5 mkw., garaż – ok. 22 mkw. – 47,7 tys. zł, garaż ok. 21 mkw. – 45,8 tys. zł, dwie działki budowalne o łącznej pow. 900 mkw. – 270 tys. zł, pomieszczenie gospodarcze ok. 220 mkw., w trakcie budowy – 224 tys. zł (wartość zaangażowanych środków; małżeńska wspólność majątkowa), garaż ok. 36 mkw. – w trakcie budowy – 43 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa). Dochody osiągane w 2021 r.: z tytułu zatrudniania – ok. 394 tys. zł, dieta radnego sejmiku – 34,4 tys. zł, z tytułu najmu – 2,9 tys. zł, z tytułu programu „Rodzina 500+” – ok. 8 tys. zł. Mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł: motocykle: Niemen R60 – 1938 r., dwie sztuki Niemen R100 – 1938 r., Perkun 98 – 1938 r., WUL – GUM 100 – 1939 r., Junak M10 z koszem – 1964 r., Junak M10 – 1965 r., Triumph Bonneville 650 – 1972 r., Triumph Tiger 750 – 1973 r., Kawasaki Z1B – 1975 r., MV Agusta F4 – 2006 r. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – 77,8 tys. zł, kredyt hipoteczny na zakup działek – ok. 150 tys. zł oraz kredyt hipoteczny na spłatę pożyczek gotówkowych oraz budowę domu z garażem i pomieszczeniem gospod. – ok. 374 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa).

Mieczysław Ryba (PiS), wiceprzewodniczący Sejmiku, wykładowca akademickim, zaoszczędził prawie 85 tys. zł. Ma ½ udziału w domu o powierzchni 60 mkw (wartość 120 tys. zł, współwłasność małżeńska); ½ udziału w mieszkaniu o powierzchni niemal 129 mkw (wartość 600 tys. zł, współwłasność małżeńska); działkę rolną o powierzchni 62 arów (wartość 10 tys. zł, majątek odrębny); ½ udziału w działce rolnej o powierzchni 39 arów (wartość 10 tys. zł, współwłasność z żoną) oraz ½ udziału w działce o powierzchni prawie 3 arów pod dom (wartość 60 tys. zł, współwłasność z żoną). Ryba pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie jest profesorem oraz w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W ubiegłym roku zarobił 95,5 tys. zł na umowie o pracę; prawie 140 tys. zł na umowie zleceniu oraz z innych źródeł; niespełna 24 tysiące zł z praw autorskich, pobrał także niemal 36 tys. zł diety radnego. Jeździ Mazdą 5 z 2008 roku (wartość 15 tys. zł) oraz Nissanem Note z 2006 roku (wartość 10 tys. zł), oba auta stanowią współwłasność małżeńską. Spłaca prawie 53 tysiące zł kredytu konsumpcyjnego w Banku ING.

Konrad Sawicki (PiS), w 2021 roku zatrudniony jako dyrektor szpitala w Parczewie, a obecnie dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lublinie, zgromadził oszczędności w kwocie 77 tys. zł. Nieruchomości: mieszkanie o pow. 38,32 tys. zł – 160 tys. zł oraz 60 mkw. o wartości – 360 tys. zł; grunty orne – 0,3001 ha – 10 tys. zł, grunty orne – 0,1761 ha – 4,5 tys. zł, grunty orne 0,1738 ha (współwłasność udział 31/40) – 12 tys. zł. Jako członek rady nadzorczej w spółce MPWIK Wodociągi Puławskie zarobił w minionym roku ok. 22 tys. zł. Pozostałe dochody: dieta przewodniczącego RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku – 4,1 tys. zł, umowa o pracę – 80,8 tys. zł, dieta radnego sejmiku – 31,2 tys. zł, działalność wykonywana osobiście – 40,6 tys. zł, inne źródła – 32,8 tys. zł. Auto: Skoda Octavia z 2006 r. Spłaca kredyt hipoteczny – 254,3 tys. zł.

Adam Wasilewski (KO), od marca 2020 roku emeryt, a wcześniej pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej, ma 71,5 tys. zł oszczędności, lokatę na 10 tys. zł, ponad 4 tys. dolarów i prawie 7 tys. euro, fundusze inwestycyjne na łącznie 64 tys. zł, dom o powierzchni 280 mkw warty 800 tys. zł łącznie z działką. Inne nieruchomości; działka o pow. 253 mkw, na której stoi wspomniany wyżej dom, lokal użytkowy o pow. 56,75 mkw plus 7675 z 344 100 udziałów w części wspólnej budynku oraz gruntu o wartości 400 tys. zł, lokal użytkowy o pow. 43,77 mkw plus 4377 z 84000 udziałów w części wspólnej budynku i gruntu o wartości 360 tys. zł, lokal użytkowy o pow. 50,06 mkw plus 5006 z 10395 udziałów w części wspólnej budynku i gruntu o wartości 430 tys. zł. W ubiegłym roku otrzymał 74 144 zł emerytury z ZUS, 30 tys. zł diety jako rady Sejmiku 96,5 tys. zł z tytułu najmu lokalu i 647 zł z tytuły części „trzynastki”, wypłaconej przez Politechnikę, gdzie pracował do marca 2020 r. Nie posiada auta ani mienia ruchomego o wartości pow. 10 tys. zł, podobnie jak i żadnych kredytów czy pożyczek.

Zbigniew Wojciechowski (PiS), wicemarszałek odłożył 530 tys. zł (majątek odrębny) i ma ponad 218 tys. zł wierzytelności z tytuł udzielonej pożyczki, ma dom o powierzchni 80 mkw warty 150 tys. zł posadowiony w siedlisku rolniczym – współwłasność w ½ (majątek odrębny), budynek mieszkalny o powierzchni 97 mkw – współwłasność w ½ o wartość 350 tys. zł (majątek odrębny), gospodarstwo rolne o powierzchni 3,09 ha, w tym użytki rolne i 0,08 ha lasu o wartości 292 700 zł z siedliskiem, oborą i stodołą (majątek odrębny), działkę rolną o powierzchni 1,3231 ha wartą 500 tys. zł – współwłasności w 3/10 (majątek odrębny). Jako wicemarszałek województwa zarobił w ubiegłym roku 191 746,27 zł na zleceniu w WSSP 656 zł, 320 tys. zł na sprzedaży mieszkania i 441 tys. zł na sprzedaży działki z projektem budowlanym. Jeździ Hondą Civic 1,4 z 2003 r., spłaca kredyt zaciągnięty w SKOK im. Chmielewskiego – hipoteczny na kwotę 431,6 tys. zł oraz komercyjny ma blisko 55 tys. zł. . Opr. zw, TN