W tym roku bieżni nie będzie

Na wniosek Prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę zawieszającą w 2022 roku realizację jednego z projektu „Centrum Aktywności Sportowej – etap 3”, który w istocie miał się sprowadzać do budowy nowej bieżni na boiskach Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej.

O kontynuacji projektu „Centrum Aktywności Sportowej” zdecydowali mieszkańcy w ubiegłorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego. Urzędnicy konieczność odłożenia jego realizacji tłumaczą drastycznym wzrostem cen na rynku usług i materiałów budowlanych, a także koniecznością pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

– W toku przygotowań do realizacji ww. projektu, na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Kwota niezbędna do realizacji zadania szacowana jest obecnie na 643 247,91 zł wobec planowanej pierwotnie kwoty 349 998,00 zł. Wzrost kosztów o ponad 80% wynika ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. W 2022 roku nie jest możliwe zwiększenie finansowania tego zadania m.in. z uwagi na trudną sytuację budżetu miasta – tłumaczy biuro prasowe lubelskiego Ratusza.

Zgodnie z przyjętą przez rajców uchwałą zadanie to ma zostać w całości zrealizowane w roku przyszłym. Taki harmonogram zaakceptowało 23 radnych, przy 2 głosach sprzeciwu (Eugeniusza Bielaka i Tomasza Pituchy z PiS), 3 głosach wstrzymujących się (radni PiS: Marcin Jakóbczyk i Radosław Skrzetuski oraz radny niezrzeszony Stanisław Brzozowski). Trójka radnych Prawa i Sprawiedliwości: Radosław Derewenda, Piotr Gawryszczak oraz Małgorzata Suchanowska nie wzięła udziału w głosowaniu. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here