Walczymy o unijne fundusze

Lublin jak lew walczy o unijne dotacje na rozbudowę miejskiej infrastruktury. Pod koniec ubiegłego roku ratusz złożył do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia kolejne 4 projekty opiewające na kwotę aż 415 mln zł. Chodzi między innymi o przebudowę Alei Racławickich, dokończenie ulicy Muzycznej z mostem, ulicy Grygowej z wiaduktami, przebudowę ul. Szeligowskiego i ul. Choiny, a także ronda na klinie oraz o zakup nowego taboru komunikacji miejskiej.
Pierwszym z projektów jest budowa, a właściwie dokończenie rozpoczętej w minionym roku budowy ulicy Muzycznej, z mostem nad Bystrzycą. Do tego dojdzie przetarg na zakup nowego taboru, który trafi do Lublina do 2018 roku. Wartość tego projektu wyceniono na ponad 89 milionów złotych. – Czekamy na zakończenie merytorycznej i formalnej oceny przez ministerstwo – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Kolejną ważną inwestycją w Śródmieściu będzie przebudowa Alei Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców i ulicami: Lipową oraz Poniatowskiego.

Koniec z sypiącą się Grygowej

Niemniej ważnym przedsięwzięciem jest przebudowa ulicy Grygowej. Z dzisiejszej drogi jednokierunkowej stanie się ona dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zbudowana zostanie tu trakcja trolejbusowa, która połączy Felin z zajezdnią przy ul. Mełgiewskiej. Na skrajnych jezdniach przewidziane są bus-pasy. – Tak samo będą wyglądały nowe wiadukty, które będą posadowione niemal w tych samych miejscach co obecny. Przewidujemy tu zarówno nowe chodniki, jak i ścieżki rowerowe. Roboty rozpoczęlibyśmy w drugiej połowie roku – precyzuje Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza.
Poza tą inwestycją w ramach projektu przewidziano przebudowę skrzyżowań ulic Lotniczej i Grabskiego z ul. Droga Męczenników Majdanka, przebudowę ronda Lubelskiego Lipca z wlotami i mostem nad Czerniejówką oraz „wyprostowanie” skrzyżowania Grabskiego, Drogi Męczenników Majdanka i Sulisławickiej. Jest to najdroższy projekt – jego wartość sięga aż 205 milionów złotych. Dofinansowanie wyniosłoby ponad 159 mln zł.

Trolejbusami na Czechów

Ostatni ze wspomnianych projektów przewiduje przebudowę ulic Szeligowskiego i Choiny do granic miasta. – Miałyby dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Będzie tu trakcja trolejbusowa – wyjaśnia Mirosław Łuciuk, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów. Oznacza to doprowadzenie trolejbusów w kolejny graniczny rejon miasta, po Węglinie i Hajdowie-Zadębiu. Przewiduje się również unowocześnienie skrzyżowań al. Smorawińskiego z ul. Chodźki, Szeligowskiego z Czapskiego, ul. Elsnera i al. Kompozytorów Polskich.
Do tego miasto stara się o dofinansowanie na zakup nowego taboru i rozbudowę informacji pasażerskiej na przystankach. Łącznie przewiduje się zakup 40 trolejbusów, 32 autobusów elektrycznych oraz 23 zwykłych. BCH