Welcome Center UMCS wita zagranicznych studentów!

Otwarcie nowej placówki uświetniły występy studenckich zespołów: ,,The Helping Hand’’ oraz ,,UMCS Butterflies’’, które porwały do wspólnej zabawy i tańca nie tylko zagranicznych gości, ale również rektora UMCS, prof. Radosława Dobrowolskiego

W czwartek, 12 maja, nastąpiło otwarcie nowego punktu na mapie kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czyli Welcome Center UMCS. Ma być to miejsce, gdzie zagraniczni studenci będą mogli zdobyć od samego początku najważniejsze informacje i śmielej poczuć się na uczelni. A na największej lubelskiej uczelni studiuje już ponad 2 tysiące cudzoziemców z różnych zakątków świata.


Welcome Center mieści się w Bibliotece Głównej UMCS. Będzie miejscem pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli do Lublina, by kształcić się na największej uczelni we wschodniej Polsce. Tzw. „welcome services” są obecnie standardem w wewnętrznej strukturze nowoczesnych uniwersytetów.

Sprzyjają budowaniu i umacnianiu wizerunku uczelni przyjaznej cudzoziemcom. – Aktywności i zadania dedykowane cudzoziemcom w ramach Welcome Center będą obejmować działania przed przyjazdem studenta do Polski oraz zadania realizowane w trakcie jego pobytu w Lublinie i na UMCS – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Główne zadania realizowane w ramach Welcome Center to m.in.: stworzenie punktu kontaktowo-informacyjnego dla zagranicznych studentów, zapewnienie pomocy i mentoringu studentom zagranicznym, organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych, wspieranie internacjonalizacji na naszej uczelni. W jego obsługę zaangażowani będą studenci polscy i zagraniczni, a projekty realizowane przez Welcome Center UMCS finansowane będą ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). MG

News will be here