Wewnętrzne roszady w powiecie

Zmieniło się kierownictwo wydziału infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Chełmie. Niespodziewanie dyrektorem został Marek Bedliński. Ale docelowa zmiana podobno dopiero nastąpi.

1 lipca wydział infrastruktury w chełmskim starostwie, od kilku lat kierowany przez zastępcę dyrektora Ireneusza Krasowskiego, doczekał się dyrektora. Starosta powierzył obowiązki inspektorowi Markowi Bedlińskiemu. Ale to nie koniec roszad. Z funkcją zastępcy pożegnał się też I. Krasowski.

Został przeniesiony na stanowisko zastępcy dyrektora w wydziale architektury i budownictwa. A miejsce Krasowskiego zajęła pracująca w wydziale infrastruktury Diana Kasjan. I to podobno D. Kasjan szykowana jest na stanowisko dyrektorskie w wydziale infrastruktury, bo Bedliński został powołany na jakiś czas.

Co ciekawe, roszadą starosta obsadził miejsca, o których mówiło się, że ewentualnie mogłyby przypaść byłemu radnemu powiatowemu z PSL i chyba byłemu kierownikowi filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Marcinowi Łopackiemu.

Piszemy „chyba”, bo gdy Łopackiemu usiłowano wręczyć wypowiedzenie, ten wyszedł z sali i pojechał do lekarza, od którego dostał zwolnienie. W Urzędzie Marszałkowskim mówią, że kierownik delegatury jest „długotrwale nieobecny” w pracy. Obowiązki kierownika filii pełni Milena Petla. (bf)