Wielka rura rozkręca się

Plany budowy ropociągu Brody – Płock nabierają tempa. Na spotkaniu w Leśniowicach inwestor zapowiedział, że zapłaci samorządowi 100 tys. zł za każdy kilometr rurociągu przebiegający przez gminę. Zarobić mają też rolnicy, których działki przecinać ma rura.

O budowie ropociągu Brody – Płock mówi się od lat. Rurociąg przebiegać ma przez województwo lubelskie, w tym przez kilka gmin powiatu chełmskiego, m.in. Leśniowice. Przygotowania niezbędnych dokumentów trwają od dawna. Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do wglądu mieszkańców w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice do 15 listopada br. Do 6 grudnia br. przyjmowane są zapytania i uwagi. Procedury te przybliżają realizację inwestycji i z tego powodu w ubiegłym tygodniu Sergiy Skrypka, dyrektor Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, które ma budować rurociąg, zjawił się w Leśniowicach. Rurociąg naftowy przebiegać ma przez działki wielu rolników, ale na spotkaniu zjawiła się garstka osób, w tym dwie radne i urzędnicy gminy Leśniowice. Z ust inwestora padło kilka konkretów. Najważniejszy był taki, że samorząd za każdy kilometr rurociągu przebiegający przez gminę Leśniowice zainkasuje 100 tys. zł.

– Przez gminę przebiegać ma 15 km rurociągu – mówi Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gmina zarobi na tej inwestycji. Dorobić będą mogli także rolnicy, bo inwestor zapłaci im za służebność działek, zajętych przez rurociąg. Wynikają z tego pewne ograniczenia związane z późniejszym zagospodarowaniem takiego pasa ziemi. Na spotkaniu z inwestorem, o którym zawiadamialiśmy na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Gminy Leśniowice, można było dopytać o szczegóły. Jeśli rolnicy mają jakiekolwiek pytania w tej sprawie zapraszam do urzędu.
Na działkach, przez które przebiegać będzie rurociąg, nie wolno będzie m.in. sadzić drzew i krzewów, budować szklarni czy silosów, zakładać zbiorników wodnych. (mo)