Wielki maszt w Brzezinach?

Warszawska spółka P4 planuje wybudować w Brzezinach stację bazową telefonii komórkowej. Maszt ma mieć wysokość 65 metrów.

17 września Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn, wydała obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. – Został złożony wniosek przez spółkę P4 o ustalenie lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej złożonej z wieży kratowej, urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo-odbiorczych oraz 9 anten sektorowych i 6 anten radiolinii w miejscowości Brzeziny – potwierdza wójt Grzesiuk.

Wieża ma mieć do 65 m wysokości, anteny zawieszone będą na wysokości 59 m nad poziomem terenu. Anteny sektorowe mają mieć moc promieniowania wynoszącą 506,52 W, 868,02 W i 2116,11 W. – Anteny radiolinii zawieszone będą z kolei na wysokości 56,2 – 57,2 m. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w odległości około 400 m od najbliższych gospodarstw i zabudowań – podkreśla wójt. Na razie nikt nie zgłaszał uwag co do planowanej inwestycji, nie ma też sygnałów o protestach. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here