Więzienie dla „Szlachetnej paczki”

Włodawski Zakład Karny jest jedną z najbardziej aktywnych instytucji w powiecie włodawskim jeśli chodzi o wszelkiego typu akcje społeczne, charytatywne, pomocowe. Angażują się nie tylko funkcjonariusze, ale też i osadzeni. Ostatnio wzięli udział w „Szlachetnej paczce”.

– Grudzień to szczególny miesiąc dla wszystkich ze względu na świąteczną atmosferę, kończący się rok, ale również początek trudnego okresu zimowego, w którym wzrastają wydatki na utrzymanie – mówi por. Daniel Pręciuk z Zakładu karnego we Włodawie. – Akcja mądrego pomagania przed świętami Bożego Narodzenia jest pasją wielu wolontariuszy. Szukają oni rodzin i pracują z nimi, natomiast darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Nasza koleżanka szer. Monika Nieczypor

– Zimnicka w tym roku po raz siódmy uczestniczyła jako wolontariuszka „Szlachetnej Paczki”. W Zakładzie Karnym we Włodawie – udało się zebrać kilkaset złotych, które trafiły do potrzebującej rodziny. Ponadto kilkanaście gipsowych aniołków wykonanych przez osadzonych zostało przekazanych darczyńcom, którzy ofiarowali paczkę wybranej rodzinie – wyjaśnia porucznik.

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt pomocy potrzebującym rodzinom i osobom samotnym, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, realizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. (b)