Więźniowie będą sprzątać lasy

Pod koniec kwietnia szefowie Zakładu Karnego we Włodawie i Nadleśnictwa Sobibór zawarli porozumienie w zakresie edukacji i resocjalizacji osób skazanych. Osadzeni będą sprzątać pobocza leśnych dróg i konserwować altany, a leśnicy w zamian nauczą ich szacunku do przyrody i ekologii.

W wydarzeniu uczestniczyli podsekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski, ppłk Piotr Burak – zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie, płk Jacek Sankowski – dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór Dariusz Filipczak. – Głównym celem porozumienia będzie współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych i oświatowych, mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw – informuje por. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie.

Czym będą zajmować się więźniowie? – Zbieraniem śmieci, oczyszczaniem pasów przeciwpożarowych z gałęzi, utrzymaniem i konserwacją urządzeń i innymi drobnymi pracami – mówi nadleśniczy Dariusz Filipczak. – Ze swojej strony będziemy organizować zajęcia edukacyjne czy pokazywać i promować postawy ekologiczno-społeczne, co jest jednym z elementów resocjalizacji. (bm)