Więźniowie spotkali się z dziećmi

W miniony weekend funkcjonariusze działu penitencjarnego zorganizowali spotkanie rodzinne dla osadzonych i ich rodzin. To ważny element nie tylko resocjalizacji, ale też budowy prawidłowych relacji rodzinnych u osób, które są osadzone w więzieniu.

– Spotkanie rodzin na terenie Zakładu Karnego we Włodawie było jednym z elementów programu resocjalizacyjnego „Odnaleźć swoje miejsce w rodzinie”, który jest realizowany przez funkcjonariuszy na początku czerwca od kilku lat – mówi por. Daniel Pręciuk z ZK we Włodawie. – Głównym założeniem programu jest integracja rodzin i odbudowa właściwych relacji rodzinnych, a realizowany był przez kpt. Agnieszkę Sawicką, kpt. Katarzynę Filipczuk oraz mjr. Roberta Jaroszewicza.

Była to świetna okazja do umocnienia więzi rodzinnych, które w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności przez rodzica są wystawione na próbę czasu. Wspomaganie przez dział penitencjarny utrzymania i wzmocnienia rodziny przyczynia się do właściwego przebiegu procesu resocjalizacji. Dla najmłodszych zorganizowano atrakcje, gry, zabawy i konkursy prowadzone przy współpracy z pedagogiem – mgr Bogusławą Górską. Do zabawy zostali włączeni również dorośli. Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera oraz uśmiech na twarzach dzieci i rodziców.

Wcześniejszym elementem programu było przekazanie upominków dla dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” we Włodawie. Ppłk Jacek Sankowski, dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie z opiekunami programu w dniu 7 czerwca 2022 r. przekazał na rzecz placówki radiomagnetofon oraz rękodzieła wykonane w pracowni plastycznej Zakładu Karnego we Włodawie. Sprzęt elektryczny przekazany został przez jednego z osadzonych. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here