Wiwat, Niepodległa!

Chełmianie tłumnie przybyli na niedzielne uroczystości z okazji 100. rocznicy wolnej Polski. Tegoroczny program obchodów 11 Listopada rozpoczął przemarsz uczestników z Garnizonu Chełm do bazyliki Narodzenia NMP na uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny.

Ulicami miasta w jednej kolumnie szli m.in. żołnierze Kompanii Honorowej i Pododdziałów Garnizonu Chełm, uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych, Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, przedstawiciele Szwadronu Rekonstrukcyjnego Oddziału Kawalerii II Rzeczypospolitej Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej Edukacja. Historia. Kultura.

Po nabożeństwie delegacje chełmskich instytucji, placówek oświatowych i parlamentarzystów złożyły wieńce przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a także przy Krzyżu Niepodległości na Górze Chełmskiej. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na odnowiony skwer u zbiegu ulic Młodowskiej i Kopernika, gdzie odsłonięto i poświęcono pomnik Kazimierza Czernickiego. Odegrano hymn państwowy i złożono kwiaty. Główną część uroczystości zorganizowano tradycyjnie na pl. Łuczkowskiego, gdzie – jak co roku – odegrano hejnał miasta i złożono meldunek Dowódcy Garnizonu Chełm. Po podniesieniu flagi państwowej, odegraniu hymnu i wystąpieniu prezydent miasta Agaty Fisz przyszła pora na salwę honorową, apel pamięci i złożenie wiązanek przy Pomniku Niepodległości.

Na koniec był pokaz musztry i taniec z ogniem w wykonaniu klas mundurowych, defilada wojskowa, koncerty pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Cementowni Chełm oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej Chełmskiego Domu Kultury, występ uczniów II LO w Chełmie pt. ,,Polskie drogi do wolności”, projekcja filmu pt. „Jak Chełm gościł Piłsudskiego” zrealizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie i Chełmskie Towarzystwo Naukowe. Nie obyło się też bez atrakcji dla dzieci zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury i ChDK, swojskiej grochówki czy bigosu.

W ramach setnych obchodów Muzeum Ziemi Chełmskiej zorganizowało wystawę pt. „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913 -1918”, której wielkie otwarcie odbyło się już w sobotę. Przez cztery lata pracownicy muzeum gromadzili zbiory, nieznane dotąd materiały, pamiątkowe pocztówki i fotografie m.in. ze zbiorów własnych, biblioteki w Wiedniu, Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie czy Biblioteki Narodowej, a także od osób prywatnych.

Na ekspozycji przedstawiona została sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza oraz przemiany, jakie zachodziły na terenie Chełma i ziemi chełmskiej w latach 1913-1918. Materiały archiwalne i zabytki uzupełniają wspomnienia świadków tych wydarzeń – mieszkańców Chełma oraz żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej, którzy wraz ze zmianami linii frontu przybywali do miasta. Wystawa, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta Chełm, czynna będzie do 31 marca 2019 r. (pc, mo)