Wizyta gości z USA

Wyjątkowa wizyta gości ze Stanów Zjednoczonych, promujących polsko-amerykańską współpracę kulturalną i edukacyjną. Piętnastoosobowa delegacja Fundacji Kościuszkowskiej Polska z USA odwiedziła miejsca upamiętnienia Tadeusza Kościuszki w powiecie chełmskim. Towarzyszył im Marek Maria Pieńkowski, członek Fundacji i organizator wizyty.

Fundacja Kościuszkowska Polska w USA zajmuje się pielęgnowaniem współpracy edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Polską a USA, pomocą finansową i wymianą naukowców. Członkiem tej Fundacji jest m.in. Marek Maria Pieńkowski, znany, ceniony w świecie profesor medycyny, naukowiec i przedsiębiorca, posiadający rezydencję w Lipinkach (gmina Żmudź), na stałe mieszkający w Knoxville w USA. To dzięki niemu możliwa była wizyta piętnastoosobowej delegacji z USA, w organizację której włączył się też Stanisław Kuć, prezes stowarzyszenia „Forum Polskie”, lokalny pasjonat historii, od lat zaangażowany w krzewienie patriotyzmu w regionie.

Doskonałym przykładem na to, że T. Kościuszko do dziś łączy pokolenia i kontynenty było spotkanie przy kopcu w Uchańce, wzniesionym na pamiątkę bitwy pod Dubienką w 1792 r., stoczonej pomiędzy dywizją Kościuszki a wojskami rosyjskimi. Delegacja z USA z uwagą słuchała relacji S. Kucia odnośnie tego ważnego historycznego wydarzenia. Z wizyty w rezydencji w Lipinkach, gdzie swoją siedzibę ma Fundacja im. Marka Marii Pieńkowskiego, cenną lekcję wynieśli też uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieniu.

Młodzież wraz z Dorotą Adamczyk, dyrektor podstawówki w Kamieniu, a także S. Kuciem spotkała się i rozmawiała z Markiem M. Pieńkowskim i jego najbliższymi. Uczniowie zwiedzili przepiękną galerię artystyczną, a w podziękowaniu za gościnę podarowali gospodarzom rezydencji pamiątki wykonane przez swoich kolegów ze szkoły i ich rodziców. Dyrektor Adamczyk ma nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem stałej współpracy między Szkołą a obiema fundacjami. (opr. mo)