Włodawiacy z tarczą z Sierpc

(30 marca) Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie uczestniczył w VI Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych, organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Artystycznego „Kasztelanka”.

W imprezie uczestniczyły 22 zespoły z całej Polski (m.in. z Łodzi, Warszawy, Włocławka, Józefowa, Brześcia Kujawskiego, Izbicy Kujawskiej, Ryk), które rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłej.

„Włodawiaków” reprezentowały dwie grupy – I z tańcami śląskimi oraz II, która zaprezentowała suitę tańców podlaskich. Poza konkursem nasi najstarsi tancerze wystąpili z żywiołową wiązanką tańców żywieckich.

Jury doceniło umiejętności taneczne zespołu oraz staranne przygotowanie kostiumów i choreografii, przyznając nagrody. Grupa II ZTL „Włodawiacy” zajęła III miejsce w kategorii dziecięcej, zaś grupa I – III miejsce w kategorii młodzieżowej. (-)