Włodawska do remontu

Piątkowa (25 listopada) sesja Rady Gminy Hańsk była konkretna i bardzo merytoryczna. Radni bez zbędnych dyskusji podjęli pakiet uchwał, z których najważniejszymi były podatki na 2017 rok oraz przebudowa ulicy Włodawskiej w Hańsku, którą gmina zrealizuje wspólnie ze starostwem.

 

Najważniejszą kwestią obrad były oczywiście podatki. Radni zdecydowali, że większość z nich pozostanie na tym samym poziomie, co dotychczas. I tak podatek rolny będzie naliczany od 50 zł za kwintal żyta, podatek mieszkaniowy wyniesie 0,40 zł, podatek od budynków, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – 21,30, a od gruntów związanych z taką działalnością przedsiębiorcy zapłacą 0,80 zł za metr kwadratowy. Na wniosek radnych z klubu PSL zniesiono też opłatę za przesył ciepła, wody i ścieków. Poza tym przyjęto uchwałę o przebudowie około półkilometrowego odcinka ulicy Włodawskiej, którą gmina sfinansuje do spółki ze starostwem powiatowym (oba urzędy wyłożą po 200 tys. zł). Następnie samorządowcy docenili strażaków, podnosząc im ekwiwalent pieniężny z 13 do 16 zł, zgodzili się na zbycie kilku działek, przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi, zabezpieczyli pieniądze na doposażenie świetlic wiejskich w Rudce Łowieckiej, Żdżarce, Ujazdowie i Starym Majdanie, w końcu wyrazili zgodę na udział w projekcie systemu ochrony przeciwpożarowej. Interpelacje dotyczyły głównie dróg. Najciekawszą zadał radny Jarosław Mazurek, który postulował o zmianę godzin otwarcia GOK-u w Dubecznie, by były bardziej dogodne dla młodzieży, która ze szkoły wraca dopiero po południu. (bm)