Wniosek jest, odpowiedzi brak

Wniosek o utrzymanie dotychczasowych cen za wodę i ścieki aż przez trzy lata złożył lubelski MPWiK do państwowej spółki PGW Wody Polskie.


To istotna zmiana w procesie ustalania stawek. Do tej pory to rada miasta uchwalała stawki opłat za wodę i ścieki. Od tego roku spółki wodociągowe samorządów muszą ustalać taryfy ze spółką „Wody Polskie”. Obecne stawki obowiązują w Lublinie od 2016 roku. Za metr sześcienny wody płacimy 3,71 zł, za m. sześć. ścieków 5,19 zł.
– MPWiK złożyło do RZGW w Lublinie PGW Wody Polskie wniosek taryfowy, w którym utrzymało taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na niezmienionym poziomie – informuje Magdalena Bożko, rzecznik prasowy lubelskich wodociągów.
O decyzję w sprawie cen lubelskiej wody i ścieków zapytaliśmy przedstawicieli spółki „Wody Polskie”, jednak do czasu przekazania tego numeru „Nowego Tygodnia” do druku nie uzyskaliśmy odpowiedzi. CH