Wnioski o ochronę

W niedzielę (26 stycznia) odbyło się walne zebranie członków i sympatyków koła PZW Cementownia Sum.

Przyjęto plan pracy na 2020 rok, wysłuchano raportu z działań w 2019, a do zarządu skierowano wnioski m.in. o wprowadzenie całkowitego zakazu połowu ryb w okresie ochronnym na niektórych łowiskach, o całkowity 7-dniowy zakaz połowu ryb na łowisku, w którym dokonano zarybienia, czy o wprowadzenie zakazu przetrzymywania w siatce więcej ryb, niż wynika to z dziennego limitu. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń za działalność na rzecz koła i upowszechnianie wędkarstwa.

Dyplom otrzymał Lucjan Korzeniewski. Brązowe medale za zasługi w wędkarstwie powędrowały do: Jakuba Mruka, Kazimierza Daniela i Leszka Pelca, a brązową odznakę otrzymał Krzysztof Pawłowski. Wręczono też nagrody zwycięzcom klasyfikacji Grand Prix Koła. Wygrał ją Marian Grzywna, przed Robertem Kozakiem i Konradem Chilimoniukiem.

Walne w Łopienniku i Kole Ceramik Krasnystaw

Zebranie sprawozdawcze członków Koła Łopiennik odbędzie się 23 lutego o godz. 10.00 w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Krasnymstawie. Zebranie Koła Ceramik Krasnystaw odbędzie się także 23 lutego o godz. 9.00 w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 25 w Krasnymstawie.

Najbliższe zebrania

Przypominamy, że w najbliższą niedzielę, 9 lutego, odbędą się zebrania sprawozdawcze w kołach: Wojskowe – o godz. 8.45 w Klubie Garnizonowym w Chełmie przy ul. Lubelskiej 139, Sukces – o godz. 10.00 w świetlicy przy ul. Hutniczej 3 w Chełmie (III piętro), Sieja Włodawa – o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie, Sazan Ruda-Huta – o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rudzie Hucie.

Plenarne zebranie Zarządu Okręgu PZW

W dniu 16 lutego odbędzie się roczne plenarne posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Chełmie z udziałem okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego Sądu koleżeńskiego oraz prezesów kół PZW. Podczas obrad planowane jest podsumowanie działalności kół w roku 2019.

Komunikat Okręgu Chełmskiego

Biuro Okręgu PZW w Chełmie informuje, że wędkarze planujący wyprawy na ryby na łowiska okręgów PZW w Lublinie i Białej Podlaskiej w stosowne zezwolenia mogą zaopatrzyć się w biurze ZO przy ul. Ks. St. Brzóski 21, w godzinach urzędowania.

Komunikat kapitanatu sportowego

Na stronie internetowej Okręgu PZW w Chełmie w zakładce „rezerwacja łowisk” jest zamieszczony terminarz imprez okręgowych i na szczeblu kół na rok 2020. Koła przesyłające do okręgu wykazy planowanych zawodów proszone są o wcześniejsze sprawdzenie, czy zaplanowane miejsca i terminy nie pokrywają się z dokonanymi już rezerwacjami. (kd)