Woda nie podrożeje

Przez najbliższe trzy lata nie będzie podwyżek cen wody. Taryfy przedstawione przez MPWiK zostały zaakceptowane przez dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.


Do tej pory stawki ustalała w drodze uchwały rada miasta. Teraz stawki spółek wodociągowych muszą uzyskać zgodę dyrektora „Wód Polskich”. Tylko do końca kwietnia do PGW Wody Polskie wpłynęło 2,5 tysiąca wniosków. Wydano już 1240 decyzji, z czego dwie trzecie zatwierdzających stawki spółek wodociągowych. Jedną z nich jest taryfa dla lubelskiego MPWiK, który wniósł o pozostawienie stawek bez zmian. – Utrzymane zostają ceny za dostarczoną wodę oraz odprowadzone i oczyszczone ścieki.  Za dostarczoną wodę odbiorcy w Lublinie zapłacą 3,44 zł netto za metr sześcienny, zaś za odprowadzone i oczyszczone ścieki  4,81 zł netto – informuje Magdalena Bożko, rzecznik prasowy MPWiK.

– Taryfy zostały zatwierdzone na 3 lata decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – dodaje rzeczniczka wodociągów.

Przeliczając taryfy na kwoty brutto, łącznie za doprowadzenie metra sz. wody i odprowadzenie takiej ilości ścieków zapłacimy w Lublinie 8,91 zł.

„Wody Polskie” sprawdzają, czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne uwzględniły rzeczywiste koszty zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kalkulację odprowadzania ścieków. Interweniują wtedy, gdy z wniosków taryfowych wynika, że do stawek doliczane są dodatkowe koszty niezwiązane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. CH