Woda z sieci będzie jak źródlana

Do końca II kwartału br. gmina Krasnystaw planuje zakończenie wartej ponad 3,7 mln zł modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

Inwestycja pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową nowych elementów służących efektywnemu oczyszczaniu ścieków w gminie Krasnystaw” realizowana jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Zakręciu. Spółka pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Umowę o przyznanie pomocy podpisano pod koniec kwietnia 2023 r. Dotacja wynosi nieco ponad 3,7 mln zł. – Co warte podkreślenia przewiduje ona pokrycie sto procent kosztów kwalifikowanych zadania – mówi „Nowemu Tygodniowi” Dariusz Harmas, kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Urzędu Gminy Krasnystaw.

Zakres prac obejmuje: modernizację ujęć wody w miejscowościach Stężyca Łęczyńska i Niemienice, przebudowę oczyszczalni ścieków przy oddziale przedszkolnym w Stężycy Kolonii, budowę sieci wodociągowej o długości 2,78 km w miejscowości Latyczów oraz budowę sieci kanalizacyjnej o długości 687 m wraz przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

– Termin zakończenia robót to koniec drugiego kwartału 2024 r. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw wody o najwyższych parametrach jakościowych w miejscowościach zasilanych przez modernizowane ujęcia i budowany wodociąg w sołectwach: Latyczów, Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, Stężyca Kolonia, Zakręcie, Jaślików, Niemienice i Białka. Działania w zakresie kanalizacyjnym przyczynią się do uregulowania gospodarki ściekowej w Krupcu – dodaje. (kg)

News will be here