Wojewoda umywa ręce

fot. Google Maps, Robert Lewicki

Opozycja z powiatu chciała zainteresować wojewodę lubelskiego kontrowersyjnym wykorzystywaniem autobusu Domu Pomocy Społecznej z Nowin i brakiem odpowiedzi na liczne interpelacje radnych w tej sprawie. Co zrobił wojewoda? Odesłał „petycję” do Rady Powiatu Chełmskiego.

Sprawa korzystania z autokaru DPS z Nowin wielokrotnie stawała na sesjach Rady Powiatu Chełmskiego. Po raz pierwszy zaczął o nią dopytywać Andrzej Dzirba z PSL. Chciał wiedzieć, czy to prawda, że niektórzy radni pożyczają autokar na organizowane przez siebie wycieczki. I czy to prawda, że niektórzy za to płacą, a inni biorą samochód za darmo. Do jednorazowego skorzystania z autokaru przyznała się Grażyna Szykuła (PSL). Ale ona za wypożyczenie samochodu normalnie zapłaciła.

Przyznała się też Paulina Suchań z PiS. Ale wszyscy wiedzą, że najwięcej razy autobus z Nowin brała Dorota Łosiewicz. Tyle że ona sama na ten temat cały czas milczy. Nie mówi czy korzystała, nie mówi czy za to płaciła, przez co rodzą się coraz większe spekulacje. A podsyca je tylko brak jasnej odpowiedzi na kilkukrotne interpelacje radnych. I to stąd wzięło się zawiadomienie do wojewody. Opozycja liczyła na to, że organ, który ma nadzór nad domami opieki społecznej, przyjrzy się funkcjonowaniu DPS z Nowin. Ale chyba się przeliczyła.

Biuro prasowe UW w Lublinie poinformowało nas, że w lutym wpłynął dokument opisany jako „anonimowa petycja”, wraz z załączoną korespondencją prowadzoną przez Starostę Chełmskiego, trzech Radnych Powiatu Chełmskiego i Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

– W „petycji” zgłoszono nieprawidłowości dot. głównie użytkowania samochodu do transportu osób, jakim dysponuje DPS w Nowinach (na podstawie użyczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmie). W związku z faktem, że powyższa kwestie nie znajdują się w zakresie kompetencji Wojewody Lubelskiego (sposób użytkowania mienia powiatu) „petycja” została przekazana zgodnie z właściwością do Rady Powiatu w Chełmie, z jednoczesną prośbą o informację o sposobie jej rozpatrzenia.

W przypadku braku odpowiedzi do Przewodniczącego Rady Powiatu zostanie skierowane ponaglenie i podjęte działania adekwatne do przekazanych przez powiat informacji – wyjaśnia Joanna Szwedo z oddziału ds. mediów i komunikacji społecznej LUW i dodaje, że autorzy petycji wskazywali także na budzące wątpliwości prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka (rodzinę zastępczą zawodową) przez wicestarostę, który jednocześnie nadzoruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie – będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, a będąc członkiem Zarządu Powiatu sprawuje kontrolę nad rodzinną pieczą zastępczą (w tym nad rodzinnymi domami dziecka).

– Kwestia powyższa była już przedmiotem zainteresowania służb Wojewody Lubelskiego. Z uwagi na niejasność przepisów w tym zakresie zwrócono się w listopadzie 2022 r. o zajęcie stanowiska do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że w każdym przypadku decyzję w sprawie Wicestarosty powinien wydać osobiście starosta, albo inny członek Zarządu Powiatu, upoważniony przez Starostę – informuje J. Szwedo. (bf)

News will be here