Wójt nie zarobi więcej

Ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta Jana Łukasika było najciekawszym punktem czwartkowej (13 grudnia) sesji Rady Gminy Wola Uhruska. Poza tym uzgodniono składy komisji stałych oraz przyjęto zmiany w budżecie.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia wójta Jana Łukasika dotyczące jego międzysesyjnej działalności. „Na dzień dobry” przyznał on, że gmina otrzymała negatywną decyzję w sprawie wniosku o dofinansowanie rewitalizacji parku i byłego budynku dworca kolejowego. Trochę zamieszania było w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”, bowiem niedawno zmieniły się przepisy w tej sprawie o czym przypomniał sekretarz, Mariusz Jachimczuk.

Radosław Lipert postulował o wystąpienie z wnioskiem do Rejonu Dróg Wojewódzkich o namalowanie zebry na drodze nr 816, przy przystanku obok restauracji „Polesianka” oraz o utworzenie gminnego programu budowy dróg i oświetlenia ulicznego.

Stanisław Typiak przypomniał, by przy okazji przebudowy rampy kolejowej zwrócono uwagę na przejście piesze na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy 1 Maja. Jan Polak poprosił o zakup zasłon do świetlicy, a Tadeusz Pawłowski interesował się, czy i jaki wpływ na gminny budżet będzie miała zapowiedziana przez rząd podwyżka cen energii.

Następnie przegłosowano skład komisji stałych RG, który ustalono na wspólnym posiedzeniu dwa dni wcześniej oraz ustalono miesięczne wynagrodzenie dla wójta. Projekt uchwały przygotowany na to posiedzenie zakładał utrzymanie jego na tym samym poziomie, w kwocie niemal 9 tys. zł. Radny Alfred Misztalski zaproponował, by podnieść zasadnicze wynagrodzenie wójta z 4550 zł do 4800 zł.

Argumentował, że wójt jest dobrym gospodarzem i że nie dostał podwyżki od dziesięciu lat. Gdyby jego postulat spotkał się z uznaniem większości radnych, wójt zarabiałby ok. 500 zł miesięcznie więcej, niż do tej pory. W głosowaniu okazało się, że 7 osób było przeciw, 6 „za”, a Zdzisław Dąbrowski wstrzymał się od głosu. Wynagrodzenie wójta pozostało zatem na niezmienionym poziomie.

Tuż po zakończeniu głosowania Łukasik ironicznie podziękował radnym za to, że nie zgodzili się na takie nadszarpnięcie gminnego budżetu…

W wolnych wnioskach głos zabrał Mariusz Karpowicz, który przeczytał zebranym pismo Bronisława Wołoszuna, który domaga się od władz gminy umieszczenia obok krzyża innych symboli religijnych, w tym ateistycznego. Z kolei Teresa Kościuk próbowała przekonać wójta do udziału w Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu jest szansa na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 816 z Uhruska do Woli Uhruskiej. (bm)