Wójt zadowolony, ale niedosyt pozostał

Rada gminy Wyryki udzieliła wójtowi Mirosławowi Torbiczowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. O ile sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium przyjęto jednogłośnie, to za wotum zaufania zagłosowało tylko 8 radnych spośród 12 obecnych na sesji. Jest to o tyle zaskakujące, że radni nie zgłosili żadnych uwag bądź zastrzeżeń.

– Współpraca z radą układa się bardzo dobrze, jednak po raz kolejny kilka osób właśnie podczas wotum zaufania głosuje w określony sposób, mimo że nie zgłasza żadnych uwag do mojej pracy w latach poprzednich – mówi Mirosław Torbicz. – Cieszy natomiast fakt, że przy absolutorium po raz pierwszy rada była jednomyślna. Generalnie pozytywna ocena pracy mojej, pani skarbnik, sekretarza, a także pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy pozwala na podejmowanie kolejnych ambitnych wyzwań, szczególnie w zakresie zaplanowanych na lata 2022 – 2024 dużych zadań inwestycyjnych warunkujących pozytywne zmiany w gminie Wyryki.

Co nas czeka? Trwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubieniu, jeszcze w tym roku czeka nas przebudowa oczyszczalni ścieków przy budynku Ośrodka Zdrowia, wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie całej gminy oraz rozpoczęcie IV etapu prac termomodernizacyjnych przy budynkach użyteczności publicznej – tym razem, po urzędzie gminy i szkołach, będzie to wspomniany Ośrodek Zdrowia. Kolejne lata to m.in. przebudowy dróg gminnych, wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w kolejnych budynkach, zagospodarowanie terenu przy szkołach. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są rzeczy do poprawy, dziękuję za wszystkie uwagi, podpowiedzi i sugestie – mówi wójt.

Ponadto na środowym (29 czerwca) posiedzeniu przyjęto pakiet uchwał, w tym program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, udzielono wsparcia finansowego na organizację dożynek powiatowych w Hannie, a także zmieniono regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków.

Ocenę ładu, porządku i bezpieczeństwa przedstawił dzielnicowy Artur Łyszczyk z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, radni zostali też zapoznani ze sprawozdaniem z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W swoim sprawozdaniu wójt mówił głównie o drugim naborze do Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu, w ramach którego Wyryki pozyskały rekordową dla gminy kwotę niemal 10,5 mln zł na 3 zadania inwestycyjne. Będą to przebudowy dróg w kilku miejscowościach; montaż instalacji fotowoltaicznych oraz niksoemisyjnych źródeł ciepła w szkołach, bibliotece i kilku świetlicach, zostanie też zagospodarowany teren wokół szkół w Kaplonosach i Wyrykach. – Wyryki w obu dotychczasowych rozstrzygniętych naborach jako jedyny samorząd w powiecie włodawskim zgarnęły pełną pulę otrzymując środki na wszystkie 6 zgłoszonych zadań na kwotę 17,5 mln zł – nie krył zadowolenia Torbicz. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here