Wójt Żółkiewki skutecznie zabiega o drogi

Dzięki interwencji Jacka Lisa, wójta Żółkiewki, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie obiecał przebudowę części drogi między Żółkiewką a Piaskami, a gdy znajdą się pieniądze – również odcinka Żółkiewka – Zamość.

– 1 lipca przesłaliśmy pismo podpisane przez wójta Jacka Lisa do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w którym napisaliśmy, że w związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz interpelacjami radnych rady gminy Żółkiewka zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski-Żółkiewka-Nielisz-Sitaniec, od Żółkiewki w kierunku Piask – mówi Wojciech Kaczmarczyk, wicewójt Żółkiewki. – Wykonanie wyżej wymienionych prac w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zabezpieczy istniejącą nawierzchnię przed niszczeniem – dodaje.

Okazuje się, że ZDW w Lublinie pozytywnie odpowiedziało na apel Lisa. – Władze gminy Żółkiewka co jakiś czas zwracały nam uwagę na stan drogi Żółkiewka-Piaski i dziś mogę potwierdzić, że 1 km odcinka tej drogi będzie miał nową nakładkę – mówi Mirosław Panasiuk, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chełmie. – Wójt Lis apelował też o remojnt drogi Żółkiewka-Zamość. Wiemy, że niektóre jej odcinki są w złym stanie i jak tylko znajdziemy pieniądze i tę drogę chcemy wyremontować – dodaje. (kg)