Wolne miejsca w podstawówkach i przedszkolach czekają

Do rozbudowywanej Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły dotąd zapisano 92 pierwszaków

Zakończył się pierwszy etap naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i miejskich przedszkoli.

Do 13 marca w szkołach podstawowych przyjmowane były zgłoszenia kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły, którzy wyrazili chęć uczęszczania do szkoły obwodowej. 21 marca rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I szkół podstawowych, które po etapie zapisu dzieci obwodowych, dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Po raz pierwszy od czasu obecnego systemu rekrutacyjnego biorą w niej udział wszystkie podległe miastu podstawówki.

– Podczas zapisów do klas I szkół podstawowych 2414 kandydatów złożyło wniosek zgłoszeniowy do szkoły w obwodzie, której zamieszkują, z tego ze względów formalnych zaakceptowano 2377 wniosków. Na rok szkolny 2023/2024 w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin zaplanowano obecnie 126 oddziałów klas I. Na kandydatów oczekuje jeszcze 574 wolnych miejsc – mówi Izolda Boguta z Biura Prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym na wniosek rodzica. Kandydat wybiera maksymalnie 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin, które wskazuje we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Postępowanie rekrutacyjne trwa od 21.03.2023 r. do 28.03.2023 do godz. 14.00.

Jak informują urzędnicy po etapie zgłoszeń dzieci z obwodu największym zainteresowaniem cieszyły się szkoły podstawowe: nr 4 przy ul. Hiacyntowej, nr 14 przy ul. Sławinkowskiej, nr 16 przy ul. Poturzyńskiej, nr 30 przy ul. Nałkowskich, nr 50 przy ul. Roztocze, nr 51 przy ul. Bursztynowej, nr 52 przy ul. Jagiełły oraz nr 58 przy ul. Berylowej.

Przykładowo w popularnej „szesnastce”, do której dziś uczęszcza 1060  uczniów, przyjęto 105 pierwszaków na 120 miejsc w zaplanowanych na nowy rok szkolny 5 oddziałach klas pierwszych. Ze względów lokalowych szkoła będzie mogła więc przyjąć w „otwartej” rekrutacji wyłącznie 15 dzieci.

– Nie mamy możliwości utworzenia dodatkowego oddziału w przypadku dużego zainteresowania uczniów spoza obwodu – mówi Anna Witkowska, Wicedyrektor SP nr 16.

W każdej szkole sytuacja wygląda jednak nieco inaczej i jest warunkowana m. in. ogólną liczbą uczniów i klas. Niektóre placówki będą więc mogły przyjąć więcej chętnych z poza wyznaczonego dla siebie rejonu. Tak jest np. w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej. Do chwili obecnej zapisano tu 60 dzieci. Teoretycznie w zaplanowanych 3 klasach pierwszych pozostało więc wolnych 12 miejsc. W przypadku znacznego zainteresowania kandydatów będzie jednak możliwe utworzenie dodatkowego oddziału.

– Mamy możliwości do zorganizowania 4 oddziału klasowego. Zapraszamy więc wszystkie chętne dzieci – informuje Monika Kazimierczak z sekretariatu SP nr 33.

Na dodatkową klasę liczy także społeczność uratowanego rok temu od likwidacji popularnego „Czechowicza”, a więc Szkoły Podstawowej nr 19 z ul. Szkolnej. Z niewielkiego obwodu szkolnego przyjęto tu na przyszły rok 25 uczniów.

– Otwarcie drugiego oddziału klasy pierwszej jest uzależnione od liczby chętnych – dodaje Beata Teter, Dyrektor SP nr 19.

W tym wypadku mowa jednak o placówce cieszącej się coraz lepszą opinią wśród rodziców, m. in. z uwagi na wysokie wyniki osiągane przez jej uczniów w egzaminie ósmoklasisty. Jeśli zgłoszeń rekrutacyjnych z poza obwodu będzie bardzo dużo to szkoła dysponuje odpowiednią bazą także dla uruchomienia trzeciej klasy pierwszej. W takim wypadku zgodę na uruchomienie kolejnej klasy wydaje organ prowadzący szkołę.

W przedszkolach jeszcze ponad 600 wolnych miejsc

Jeżeli chodzi o miejskie przedszkola to listy zakwalifikowanych dzieci zostaną wywieszone w placówkach dopiero 31 marca. Następnie rodziców czeka tzw. etap potwierdzenia woli. Dzieciom nieprzyjętym do żadnej ze wskazanych we wniosku placówek Miasto Lublin zgodnie z ustawowym obowiązkiem wskaże wolne miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. Po zakończeniu tego procesu przedszkola, w których pozostaną wolne miejsca wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej. Odbędzie się ona w terminie od 15 do 19 maja.

– Podczas I tury rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zarejestrowano łącznie 3006 wniosków, z czego 2938 zostało pozytywnie zweryfikowanych przez komisje rekrutacyjne. Obecnie pozostało 607 wolnych miejsc. Najwięcej wniosków w stosunku do liczby posiadanych wolnych miejsc złożono w Przedszkolach nr: 88 (przy ul. Berylowej, ul. Kwarcowej i ul. Onyksowej), 86 (przy ul. Sławinkowskiej), 85 (przy ul. Onyksowej), 84 (przy ul. Zygmunta Augusta), 59 (przy ul. Niepodległości), 12 (przy ul. Wolskiej i placu Bychawskim) oraz 9 (przy ul. Pogodnej) – informuje Izolda Boguta z Urzędu Miasta Lublin.

Marek Kościuk