Wreszcie dobra zmiana w onkologii?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję majowej listy refundacyjnej. Resort zdecydował o daleko idących zmianach w schemacie refundowanego leczenia raka płuca.


Organizacje zrzeszające pacjentów od dawna apelowały o wprowadzenie tych zmian. Nowe możliwości terapeutyczne otrzymają również chorzy na raka nerek oraz chłoniaka. – To bardzo dobre wieści dla wielu chorych – mówi Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Onkologicznej ALIVIA i dodaje: – Jednak nie czas otwierać szampana. Cały czas prawo tysięcy polskich pacjentów do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną jest łamane każdego dnia.

Wreszcie coś się zmienia na lepsze – wynika z wyrażającego ostrożny optymizm stanowiska środowisk pacjentów. – Od 1 maja sytuacja ulegnie zmianie. Pozytywne decyzje dotyczą również raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina, zapewniając chorym dotychczas niedostępne możliwości leczenia. Niestety, potrzeby wielu grup pacjentów są niezaspokojone. Obecnie wspieramy ponad 300 osób z całego kraju, którym pomagamy zbierać środki na nierefundowane leczenie. Ponad połowa środków z ponad 4 mln zł, które przekazaliśmy na wydatki związane z leczeniem w 2017 r., były właśnie wydatki na farmakoterapię – zauważa Agata Polińska – Po raz pierwszy od dawna widzimy, że w Ministerstwie Zdrowia są osoby przekonane o tym, że pacjenci w Polsce potrzebują nowoczesnego leczenia. Należy jednak zapewnić im środki pozwalające na kolejne dobre decyzje.

W grudniu ubiegłego roku kilkanaście organizacji pacjentów zaapelowało do rządu o nowelizację planu finansowego NFZ na 2018 r. oraz ustalenie zasady przeznaczenia 17 proc. środków na budżet refundacyjny. Resort zdrowia odpowiedział, że pracuje nad przepisami, które mogłyby zapewnić stabilny wzrost wydatków refundacyjnych. Ich uchwalenie byłoby szansą dla kolejnych grup pacjentów z chorobami onkologicznymi, w tym hematoonkologicznymi. W maju ma odbyć się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami pacjentów w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjenci powinni mieć dostęp do nowych terapii już od bieżącego miesiąca. TAK